Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.
2018-04-06,

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej sumy, czyli kwota 3554,93 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wynosi 319,94 zł. W 2017 r. składka zdrowotna wynosiła 297,28 zł, co oznacza wzrost o 22,66 zł.

Składkę w nowej wysokości – 319,94 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2018 r., regulując należności za styczeń 2018 r. Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 275,51 zł miesięcznie.

Przepisy dają możliwość zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, zarówno w całości, jak i w części. Dotyczy to przedsiębiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) oraz emerytów i rencistów.