Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Zgłaszanie pracownika do ZUS
2018-10-15,

Zgłaszanie pracownika do ZUS

Rada Ochrony Pracy wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy.

Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu. Pozytywnie oceniono zarówno kontrole prowadzone w związku z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, jak i kampanie informacyjne prowadzone przez PIP. Podkreślili także konieczność podjęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Rada wskazała na potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych uświadamiających pracownikom, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w przyszłości otrzymają bardzo niskie emerytury, często nie wypracują nawet emerytury minimalnej.

Jest wiele przypadków związanych z rozstrzygnięciami w sądach, dotyczącymi spraw, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których rzeczywiście istnieje świadczenie pracy. Dlatego Rada proponuje przeprowadzenie ogólnopolskiego badania, dotyczącego nadużywania stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę.