Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Zmiany w zakazie handlu w niedziele
2018-12-18,

Zmiany w zakazie handlu w niedziele

Koniec ze sklepami, które udają placówki pocztowe. W niedziele niehandlowe nie tylko właściciel, ale także jego rodzina będą mogli stanąć za kasą. To dwie najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W nowelizacji zaproponowano także wskazanie katalogu osób, które mogłyby pomagać właścicielowi sklepu przy jego prowadzeniu.

Projekt nowelizacji jest dostępny w wersji elektronicznej. Istotną zmianą jest wyłączenie spod zakazu handlu tylko takich placówek pocztowych, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy. W obowiązującej ustawie o zakazie handlu w niedziele i święta jednym z wyjątków, które nie są objęte zakazem, są placówki pocztowe.

Proponuje się także wskazanie zamkniętego katalogu osób, członków rodziny przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, które mogłyby świadczyć nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu handlu w takiej placówce w niedziele i święta. W projekcie zaproponowano, aby właściciel sklepu mógł korzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma. Ale jednocześnie członkowie rodziny nie mogą być zatrudnieni w placówce handlowej prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.