Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » ZUS kontra prywatność
2018-10-15,

ZUS kontra prywatność

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że zmiany w zawiadamianiu pracownika na chorobowym o kontroli nie przewidują upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres e-mailowy czy numer telefonu.

Po publikacji projektu zmian w sposobach zawiadamiania pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym o kontroli lekarza orzecznika ZUS zawrzało. Pracownicy zastanawiali się, czy pracodawcy będą udostępniać ZUS ich prywatne kontakty telefoniczne i e-mailowe. Do sprawy odniósł się wnioskodawca projektu, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projektowane przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres e-mailowy czy numer telefonu. Pod tym względem projekt nie przewiduje żadnych zmian w obecnym stanie prawnym.

Celem zaplanowanej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska nadużywania zwolnień lekarskich bez rzeczywistej podstawy.

Tym, co ma się zmienić, jest poszerzenie katalogu form zawiadomienia ubezpieczonego o badaniu kontrolnym przez lekarza orzecznika o telefon i e-mail.