Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Podwyżki dla urzędników

2017-05-09

Pracownicy urzędów wojewódzkich mogą nie dostać w tym roku podwyżek. Zamiast tego powstaną nowe miejsca pracy. W tym roku środki na wzrost uposażeń dla pracowników korpusu służby cywilnej mają rekompensować jedynie prognozowaną inflację, czyli 1,3%. W zeszłym roku fundusze na pensje wzrosły o 5–6%. więcej »

Program prewencyjny

2017-05-09

Na posiedzeniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie sejmu Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zapoznała się z informacją Głównego Inspektora Pracy o realizacji programu prewencyjnego PIP poświęconego minimalnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn. więcej »

Zakaz handlu w niedzielę

2017-03-13

Całkowity zakaz handlu w niedzielę raczej nie wchodzi w grę, ale powinien zostać ograniczony – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że liczy na kompromis w tej sprawie. więcej »

Koniec zwolnień papierowych

2017-03-13

Rząd przyjął projekt, który zakłada możliwość wystawiania papierowych zwolnień lekarskich na druku ZUS ZLA do końca 2017 r. więcej »

Praca na czarno

2017-03-13

Spośród 12,5 miliona pracowników w 2015 r. około 600 tys. wykonywało pracę nielegalnie. Jak oszacował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie z działalności PIP za tamten rok, budżet państwa stracił na tym ponad 6 miliardów zł. więcej »

Sejm przywrócił wiek emerytalny

2017-01-18,

Sejm RP przyjął ustawę przywracającą wiek emerytalny, której projekt zgłosił Prezydent RP. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. więcej »

Renta wypadkowa vs. emerytura

2017-01-18,

Osobom, które cierpią na chorobę zawodową, po zakończeniu pracy przysługuje renta wypadkowa, wypłacana razem z emeryturą. Rząd zamierza jednak odebrać im to prawo. więcej »

Maleją zasoby pracy w Polsce

2017-01-18,

Z opublikowanego raportu Narodowego Banku Polskiego, poświęconego badaniu ankietowemu rynku pracy, wynika, że od 2013 r. systematycznie maleją zasoby pracy w Polsce. Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. starzenie się społeczeństwa oraz wzrost oczekiwań płacowych wśród pracowników i bezrobotnych. więcej »

Dane o zatrudnieniu na 10 lat

2016-11-22

Głównym celem pakietu 100 zmian dla biznesu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju jest zaoszczędzenie firmom czasu i pieniędzy dzięki uproszczeniu zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z tych zmian ma być wprowadzenie możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz ograniczenie czasu jej przechowywania z 50 do 10 lat. więcej »

Składanie wniosków o świadczenia online

2016-11-22

Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk zapowiedział, że do końca roku ministerstwo chce ułatwić składanie drogą internetową, za pośrednictwem profilu zaufanego, wniosków o pięć świadczeń: 500 plus, becikowego, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego i Karty Dużej Rodziny. więcej »