Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

ZUS kontra prywatność

2018-10-15,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że zmiany w zawiadamianiu pracownika na chorobowym o kontroli nie przewidują upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres e-mailowy czy numer telefonu. więcej »

Zgłaszanie pracownika do ZUS

2018-10-15,

Rada Ochrony Pracy wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy. więcej »

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

2018-08-09,

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, i to niezależnie od stażu firmy. Zgodnie z nowymi przepisami stawka ZUS będzie proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa. Na nowych rozwiązaniach skorzysta nawet 173 tys. firm. To szacowane efekty przyjętej przez Senat nowelizacji przepisów dotyczących obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. więcej »

Wysokość płacy minimalnej w 2018 r.

2018-08-09,

2200 zł ma wynosić od 1 stycznia 2019 r. najniższe wynagrodzenie za pracę na etacie. Stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej wzrośnie do 14,50 zł. więcej »

Potencjał osób 55+

2018-06-29,

Z raportów firm doradczych wynika, że Polska nie wykorzystuje potencjału osób 55+ na rynku pracy. Zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia w długiej perspektywie przyniosłoby wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów. więcej »

Rośnie liczba umów o pracę

2018-06-29

Po interwencjach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy liczba kontraktów cywilnoprawnych przekształconych w umowy o pracę wzrosła o 60%. więcej »

Artyści pod opieką państwa

2018-06-29,

Jednym z głównych postulatów wypracowanych przez środowisko artystyczne podczas cyklu debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury są dopłaty do składek dla najmniej zarabiających artystów ze specjalnego funduszu. więcej »

Coraz więcej firm stawia na elastyczny czas pracy

2018-04-06,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powołując się na dane Państwowej Inspekcji Pracy, poinformowało, że już ponad 2,5 tysiąca pracodawców wprowadziło elastyczny czas pracy. Najczęściej takie rozwiązanie stosują średnie przedsiębiorstwa. więcej »

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

2018-04-06,

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł. więcej »

E-składka w ZUS

2018-04-06,

17 mld złotych – tyle w sumie od początku roku trafiło na indywidualne rachunki w ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. dzięki e-składce firmy mogą opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. więcej »