Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Koniec zwolnień papierowych

2017-03-13

Rząd przyjął projekt, który zakłada możliwość wystawiania papierowych zwolnień lekarskich na druku ZUS ZLA do końca 2017 r. więcej »

Praca na czarno

2017-03-13

Spośród 12,5 miliona pracowników w 2015 r. około 600 tys. wykonywało pracę nielegalnie. Jak oszacował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie z działalności PIP za tamten rok, budżet państwa stracił na tym ponad 6 miliardów zł. więcej »

Sejm przywrócił wiek emerytalny

2017-01-18,

Sejm RP przyjął ustawę przywracającą wiek emerytalny, której projekt zgłosił Prezydent RP. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. więcej »

Renta wypadkowa vs. emerytura

2017-01-18,

Osobom, które cierpią na chorobę zawodową, po zakończeniu pracy przysługuje renta wypadkowa, wypłacana razem z emeryturą. Rząd zamierza jednak odebrać im to prawo. więcej »

Maleją zasoby pracy w Polsce

2017-01-18,

Z opublikowanego raportu Narodowego Banku Polskiego, poświęconego badaniu ankietowemu rynku pracy, wynika, że od 2013 r. systematycznie maleją zasoby pracy w Polsce. Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. starzenie się społeczeństwa oraz wzrost oczekiwań płacowych wśród pracowników i bezrobotnych. więcej »

Dane o zatrudnieniu na 10 lat

2016-11-22

Głównym celem pakietu 100 zmian dla biznesu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju jest zaoszczędzenie firmom czasu i pieniędzy dzięki uproszczeniu zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z tych zmian ma być wprowadzenie możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz ograniczenie czasu jej przechowywania z 50 do 10 lat. więcej »

Składanie wniosków o świadczenia online

2016-11-22

Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk zapowiedział, że do końca roku ministerstwo chce ułatwić składanie drogą internetową, za pośrednictwem profilu zaufanego, wniosków o pięć świadczeń: 500 plus, becikowego, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego i Karty Dużej Rodziny. więcej »

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

2016-11-22

75% kwoty najniższych emerytur ma być wolne od potrąceń – zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą jednogłośnie uchwalił Sejm. więcej »

Stażyści w związkach zawodowych

2016-08-12

Ostatnia robocza wersja projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zakłada prawo przystąpienia do związków zawodowych nie tylko dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, ale także dla stażystów, praktykantów, a nawet wolontariuszy. więcej »

Brakuje pracowników

2016-08-12

Ostatnie szacunki MRPiPS mówią o stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 9,2% w maju, co oznacza, że bezrobocie stale maleje. Równocześnie pojawia się coraz więcej ofert pracy, szczególnie w okresie wakacyjnym, więc pracownicy mają w czym wybierać. Aż 35% firm planuje zatrudnić nowych pracowników, a jedynie 6% zapowiada zmniejszenie swoich zespołów. więcej »