Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 

Aktualności

Trudniej o zasiłek dla bezrobotnych

2017-06-30,

W przyszłości osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa nie będą mogły uzyskać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płacąc składkę na Fundusz Pracy w symbolicznej wysokości 4,90 zł. Taka danina na ubezpieczenie od bezrobocia miała być płacona przez samozatrudnionych już od przyszłego roku, gdyby ich przychody z tytułu działalności gospodarczej nie były większe niż 200 zł miesięcznie. więcej »

Pięć nowych dni wolnych od pracy dla wszystkich

2017-06-30,

Komisja Europejska przygotowała projekt nowej dyrektywy, w którym postuluje wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku. Każdy pracownik pięć dni w roku mógłby wykorzystać do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem albo małżonkiem. Za ten czas przysługiwałoby mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego. Jeśli to rozwiązanie zyska poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie do niego swoich przepisów. więcej »

Uszczelnienie programu 500+

2017-05-09

Rząd przyjął dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, dotyczący m.in. programu „Rodzina 500+”. Fundamenty programu zostaną bez zmian: brak kryterium dochodowego przy wypłacie świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko oraz kryteria wynoszące 800 zł (przy zdrowym dziecku) i 1200 zł (w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością) w przypadku pierwszego dziecka. Nie zmieni się wysokość świadczenia i nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. więcej »

Podwyżki dla urzędników

2017-05-09

Pracownicy urzędów wojewódzkich mogą nie dostać w tym roku podwyżek. Zamiast tego powstaną nowe miejsca pracy. W tym roku środki na wzrost uposażeń dla pracowników korpusu służby cywilnej mają rekompensować jedynie prognozowaną inflację, czyli 1,3%. W zeszłym roku fundusze na pensje wzrosły o 5–6%. więcej »

Program prewencyjny

2017-05-09

Na posiedzeniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie sejmu Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zapoznała się z informacją Głównego Inspektora Pracy o realizacji programu prewencyjnego PIP poświęconego minimalnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn. więcej »

Zakaz handlu w niedzielę

2017-03-13

Całkowity zakaz handlu w niedzielę raczej nie wchodzi w grę, ale powinien zostać ograniczony – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że liczy na kompromis w tej sprawie. więcej »

Koniec zwolnień papierowych

2017-03-13

Rząd przyjął projekt, który zakłada możliwość wystawiania papierowych zwolnień lekarskich na druku ZUS ZLA do końca 2017 r. więcej »

Praca na czarno

2017-03-13

Spośród 12,5 miliona pracowników w 2015 r. około 600 tys. wykonywało pracę nielegalnie. Jak oszacował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie z działalności PIP za tamten rok, budżet państwa stracił na tym ponad 6 miliardów zł. więcej »

Sejm przywrócił wiek emerytalny

2017-01-18,

Sejm RP przyjął ustawę przywracającą wiek emerytalny, której projekt zgłosił Prezydent RP. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. więcej »

Renta wypadkowa vs. emerytura

2017-01-18,

Osobom, które cierpią na chorobę zawodową, po zakończeniu pracy przysługuje renta wypadkowa, wypłacana razem z emeryturą. Rząd zamierza jednak odebrać im to prawo. więcej »