Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Nowy protokół powypadkowy

2019-07-16,

25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W nowym wzorze protokołu nie trzeba podawać: numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy; NIP osoby poszkodowanej; miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej; pieczęci pracodawcy. więcej »

Zmiany w emeryturach służb mundurowych

2019-07-16,

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające warunki przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Ustawodawca zniósł warunek ukończenia 55. roku życia jako wymóg nabycia prawa do emerytury dla tej grupy zawodowej. więcej »

E-zwolnienia

2019-04-11

Od 1 grudnia 2018 r. w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej. więcej »

Zaostrzenie zakazu handlu

2019-04-11,

Zakaz handlu obejmie w przyszłym roku wszystkie, z kilkoma wyjątkami, niedziele. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rekomenduje rządowi, by nie wprowadzał zmian w tym zakresie. Resort przedstawia własne badania nad skutkami wprowadzenia zakazu. więcej »

Emerytura plus

2019-04-11,

4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu dla emerytów, tzw. trzynastą emeryturę. więcej »

Kontrole inspektorów

2019-01-22

Celem Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. zawartym w planie zadań rocznych jest realizacja I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych, które mają ograniczyć wypadki w pracy, zwłaszcza w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy. więcej »

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2019-01-22,

Od początku 2019 r. ruszył program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu”, będzie realizowany w latach 2019–2023. Wsparcie z programu obejmuje osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. więcej »

Portal o PPK już działa

2019-01-22,

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił portal ­mojePPK.­pl 8 stycznia. więcej »

Zmiany w ustawie o PIP

2018-12-18,

29 listopada 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 623 ze zm.). Znalazł się w niej obowiązek składania przez pracowników PIP pisemnych oświadczeń o zatrudnieniu członków ich rodzin w kontrolowanych przez inspektorów firmach. więcej »

Zmiany w zakazie handlu w niedziele

2018-12-18,

Koniec ze sklepami, które udają placówki pocztowe. W niedziele niehandlowe nie tylko właściciel, ale także jego rodzina będą mogli stanąć za kasą. To dwie najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W nowelizacji zaproponowano także wskazanie katalogu osób, które mogłyby pomagać właścicielowi sklepu przy jego prowadzeniu. więcej »