Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Dyskryminacja w rozdziale świadczeń z zfśs – cz. 2

Równe traktowanie w zatrudnieniu przekłada się również na równe traktowanie w kwestii przyznawania świadczeń socjalnych. Oto druga część artykułu na temat korzystania z zfśs.

Styczeń - Luty 2020, Marek Choczaj

Wypowiedzenie zmieniające – cz. 2

Oto druga część naszego cyklu dotyczącego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 § 4 kp, w którym omawiamy powierzenie innej pracy, niezbędne kwalifikacje pracownika oraz warunki wynagrodzenia.

Styczeń - Luty 2020, Jacek Rajewicz

Nieposzlakowana opinia urzędnika

Czym jest nieposzlakowana, nienaganna opinia i kogo dotyczy? Które przepisy prawa to precyzują? W jakich sytuacjach można utracić nieposzlakowaną opinię? Na te oraz więcej pytań odpowiadamy w naszym artykule.

Styczeń - Luty 2020, Marek Rotkiewicz

Delegowanie za granicę a podróż służbowa

Obie sytuacje – zarówno delegowanie, jak i podróż służbowa – związane są z wykonywaniem pracy poza siedzibą pracodawcy. Mimo że obie mogą dotyczyć pracy poza granicami kraju, to jednak nie są tą samą instytucją prawną.

Styczeń - Luty 2020, Agata Kostyk-Lewandowska

Gdy zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna

Bez mała 2-letni okres stosowania rodo obrodził różnymi błędnymi praktykami i interpretacjami. Niektóre z nich sprawiły, że przepisy o ochronie danych osobowych ciężko brać na serio, a ich stosowanie sprowadza się do kolejnej unijnej fanaberii mającej utrudnić życie.

Styczeń - Luty 2020, Tomasz Cygan

Osoby uprawnione do korzystania z zfśs – cz. 1

Sam fakt istnienia w zakładzie pracy funduszu świadczeń socjalnych niczego nikomu nie gwarantuje. Wszystko zależy od postanowień regulaminu, zasad w nim zawartych i praktyki jego stosowania.

Listopad - Grudzień 2019, Marek Choczaj

Wypowiedzenie zmieniające art. 42 § 2 kp

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 kp). Można wypowiedzieć jednocześnie warunki pracy i płacy bądź tylko jeden z nich.

Listopad - Grudzień 2019, Jacek Rajewicz

Zasady reprezentacji związkowej – art. 30 ust. 6 uzz

Jeżeli u pracodawcy działa jeden związek zawodowy (lub jedna zakładowa organizacja związkowa), reguły współpracy na linii pracodawca–związek są dość proste. A jak to wygląda w sytuacji, w której u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa?

Listopad - Grudzień 2019, Iwona Hickiewicz

Ocena wyników pracy pracownika

Pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Samo wynagrodzenie nie zastąpi jednak rzetelnej oceny wyników jego pracy. A prawo do obiektywnej oceny gwarantują mu przepisy Kodeksu pracy oraz orzecznictwo sądowe.

Listopad - Grudzień 2019, Lena Choczaj

Przetwarzanie danych osobowych w zfśs

Wejście w życie, a następnie od 25 maja 2018 r. rozpoczęcie stosowania rodo spowodowało zmiany także w zakresie przetwarzania danych osobowych w zfśs. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rodo zawierała także propozycje zmian w uzfśs.

Listopad - Grudzień 2019, Tomasz Cygan
« poprzednia