Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Ubezpieczenia społeczne i podatki

Ustalanie kosztów przy umowach o pracę i cywilnoprawnych

Pracodawca, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, powinien uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Mimo że przepisy w tym zakresie wydają się jasne, jak wskazuje praktyka, w kwestii ich stosowania bardzo często dochodzi do sporów między organami podatkowymi a pracodawcami.
Maj - Czerwiec 2020, Rafał Styczyński

Przychody pracownicze zwolnione z obowiązku poboru zaliczki

Pracodawcy, rozliczając wynagrodzenie, muszą rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od przyznanego wynagrodzenia. Każde świadczenie, co do zasady, generuje przychód podatkowy, który podlega opodatkowaniu. Jest jednak grupa świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania.
Marzec - Kwiecień 2020, Rafał Styczyński

Pracownicze deklaracje na koniec roku

Poniższe opracowanie wskazuje, jakie dokumenty powinny być przekazane pracownikom, aby uczynili zadość obowiązkom podatkowym.

Styczeń - Luty 2020, Rafał Styczyński

Skutki przyznania zapomogi

Pomoc dla pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, może przybrać zarówno charakter finansowy, jak i materialny. Najczęściej spotykaną formą pomocy dla pracowników są zapomogi. Jak wskazuje praktyka, kwestie ich rozliczenia od lat powodują spory między podatnikami a organami podatkowymi.

Listopad - Grudzień 2019, Rafał Styczyński

Obowiązki pracodawcy na koniec roku

Wraz z końcem roku na pracodawców zostały nałożone obowiązki względem pracowników w związku z koniecznością corocznego rozliczenia się z fiskusem. Niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że spoczywa na nich obowiązek przekazania jakiejś deklaracji pracownikowi.


Wrzesień - Październik 2019, Rafał Styczyński

Kontrola zwolnień lekarskich

Podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego warto pamiętać, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawca (płatnik składek) mają prawo do ich weryfikacji, nawet w domu chorego.

Lipiec - Sierpień 2019 , Krzysztof Sprutta

Zagadnienia podatkowe a zfśs

Co będzie przychodem, a co nie? Czy wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu i dlaczego? Skoro świadczenia pracownicze to także przychody ze stosunku pracy, to czy przychodem będzie również umorzona pożyczka z zfśs zaciągnięta wcześniej na cele mieszkaniowe?

Lipiec - Sierpień 2019 , Aleksander Gniłka

Odpowiedzialność karna skarbowa pracodawcy jako płatnika

Polski ustawodawca nałożył szczególne obowiązki na pracodawców wypłacających pracownikom wynagrodzenia oraz inne należności, czyniąc ich płatnikami podatku. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje nie tylko odpowiedzialnością podatkową, ale również karną skarbową.

Maj - Czerwiec 2019, Łukasz Jakubowiak

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Przyjrzyjmy się nowym uprawnieniom rodziców niepełnosprawnych dzieci, wprowadzonym nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Co zmieniają nowe przepisy? Komu obecnie należy się zasiłek opiekuńczy? Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zasiłek?

Maj - Czerwiec 2019, Krzysztof Sprutta

Rewolucja w PIT

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których to administracja skarbowa przygotuje dla podatnika zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się rozliczyć z fiskusem. To rewolucja nie tylko dla pracowników, ale po części i dla pracodawców.

Marzec - Kwiecień 2019, Łukasz Jakubowiak
« poprzednia