Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w okresie epidemii

Pracownicy, którym zostało obniżone wynagrodzenie, lub członkowie ich rodzin, którzy utracili źródło dochodu, mogą liczyć na zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń. Gwarantuje to art. 52 ust. 1 Tarczy 3.0. W tekście przyjrzymy się tej kwestii.
Maj - Czerwiec 2020, Przemysław Wojnicz

Koronawirus a wynagrodzenia

Epidemia koronawirusa już dziś powoduje znaczące problemy ekonomiczne u wielu pracodawców prywatnych, co także odbija się na sytuacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Niższe wpływy do budżetu mogą spowodować zmniejszenie środków na fundusze wynagrodzeń w jednostkach publicznych. To zaś może prowadzić do zmian.
Maj - Czerwiec 2020, Michał Culepa

Wyłonienie instytucji finansowej – zmiany w PPK

Pozostało 6 miesięcy do rozpoczęcia wdrażania ostatniego etapu programu pracowniczych planów kapitałowych. Wyłonienie instytucji finansowej będzie jednym z pierwszych kroków uczestniczących w nim podmiotów zatrudniających. Jak się do tego przygotować? Czy pandemia koronawirusa ma wpływ na zmiany w PPK?
Maj - Czerwiec 2020, Justyna Koryś

Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Czym jest świadczenie postojowe? Kto i kiedy może o nie wystąpić? Co z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych? W poniższym tekście omawiamy wszystkie wątpliwości dotyczące świadczeń postojowych.
Maj - Czerwiec 2020, Ewa Łukasik

Tarcza antykryzysowa

Stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, ogłoszony na terenie całego kraju, wywołał daleko idące konsekwencje dla pracodawców i pracobiorców.
Marzec - Kwiecień 2020, Łukasz Paroń

Wynagrodzenia nauczycieli w związku z epidemią

Dyrektorzy szkół i przedszkoli odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe naliczanie i wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w sposób uwzględniający ich czas pracy oraz warunki jej wykonywania. W obecnej sytuacji powinni zadbać o opracowanie i wdrożenie mechanizmów i procedur dokumentowania zdarzeń w przypadku pracy zdalnej.
Marzec - Kwiecień 2020, Marcin Wilski

Wynagrodzenie postojowe

W aktualnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy lub spowodowanego przestojem w zakładzie pracy. Temu zagadnieniu będzie poświęcony poniższy artykuł, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niuanse prawne związane z jego koncepcją.
Marzec - Kwiecień 2020, Łukasz Paroń

Czy szkolenia online mają sens?

Panująca epidemia koronawirusa zmusiła nas do wprowadzenia zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z kolei ustawa antykryzysowa i związana z tym modyfikacja przepisów prawa pracy wywołały wiele pytań i niejasności.
Marzec - Kwiecień 2020, Marcin Wojciechowski

Nabycie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Kto ma prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia? Które przepisy to regulują? Przypominamy podstawowe zasady dotyczące nabywania prawa do tzw. trzynastek oraz rozwiewamy wątpliwości w tej kwestii.

Styczeń - Luty 2020, Olgierd Kucharski

Kara pieniężna jako kara porządkowa

Kara pieniężna jest rodzajem kary porządkowej, która wymierzana jest za wymienione w Kodeksie pracy przewinienia i nie może wynieść więcej niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.

Styczeń - Luty 2020, Michał Culepa
« poprzednia