Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Felieton

Czy jesteś ofiarą mobbingu, czy mobberem?

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdefiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głównym motorem zmian legislacyjnych były dążenia Polski do członkostwa w strukturach UE, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, to wartości fundamentalne.

Październik 2013, Michał Goździk

Rozmowa zamiast sądu

Sprawa o nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy nierzadko trafia do sądu, a przecież dla obu stron jest najlepiej, jeżeli zakończy się w zakładzie pracy. Co zwiększa prawdopodobieństwo sporu? I co zrobić, żeby uniknąć przegranej w sądzie?

Wrzesień 2013, Marcin Walczyński

Sieciowe szachy pracownika i pracodawcy

Nigdy wcześniej relacje pracownika i pracodawcy nie były zdeterminowane rozwojem nowych technologii informatycznych tak jak obecnie. Nowoczesny model relacji społecznych, wykorzystujących te technologie, przekłada się na trudności w ułożeniu stosunków na linii pracownik – pracodawca.

Lipiec 2013, Marcin Walczyński