Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Harmonogramy czasu pracy

Harmonogram czasu pracy to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników. Odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację pracy w danym zakładzie pracy. Określa się w nim dni i godziny pracy poszczególnych pracowników, a także czas innych aktywności ważnych z punktu widzenia planowania czasu pracy.

Wrzesień - Październik 2019, Katarzyna Piecyk

Zmienne i ruchome godziny pracy w samorządzie

Jak należy potraktować sytuację, w której w zakładzie nie ma związków zawodowych, a zatem pracodawca powinien uzgodnić warunki porozumienia, ale tego nie zrobił, mimo to zawarł stosowne zapisy dotyczące porozumienia ze związkami zawodowymi w regulaminie pracy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Wrzesień - Październik 2019, Justyna Lenczewska

Monitoring czasu pracy

W zdecydowanej większości systemów czasu pracy – poza systemem zadaniowym – pracownicy pracują w narzuconych rozkładach czasu pracy. Mają wypracować określony wymiar czasu pracy, przebywać w wyznaczonych dniach i godzinach w określonych miejscach. I muszą zostać z tego rozliczeni.

Wrzesień - Październik 2019, Marek Rotkiewicz

Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych

Pracodawca musi dbać o optymalizację pracy. Musi także zadbać o równe traktowanie wszystkich pracowników. Jak jednak zachować tę równowagę, kiedy należy też uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych?

Lipiec - Sierpień 2019 , Przemysław Wojnicz

Wynagrodzenie za czas strajku

Z perspektywy prawa pracy zagadnienie strajku jest bardzo doniosłe prawnie i warto przeanalizować jego wpływ przede wszystkim na prawo do wynagrodzenia. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że zjawisko to jest jednak relatywnie niecodzienne i nie wszystkie złożoności z nim związane są dostatecznie jasne.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Szkolenia i badania jako element czasu pracy

Jak wygląda kwestia szkoleń w dziedzinie BHP oraz profilaktycznych badań lekarskich w kontekście czasu pracy i prawa do wynagrodzenia? Jak należy rozliczyć godziny szkolenia? Co w sytuacji, w której powstaną godziny nadliczbowe? Wyjaśniamy sporne kwestie.

Lipiec - Sierpień 2019 , Jacek Rajewicz

Rodzaje nieobecności i zasady ich rozliczania

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy może być spowodowana różnymi okolicznościami. Kodeks pracy reguluje rodzaje nieobecności w pracy pracownika i konsekwencje z tego wynikające zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Maj - Czerwiec 2019, Justyna Lenczewska

Ewidencja czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia

Od początku 2019 r. ewidencja czasu pracy stała się zdecydowanie szerszą częścią dokumentacji pracowniczej niż wcześniej. To już nie tylko sama karta ewidencji czasu pracy, ale obszerna dokumentacja powiązana z czasem pracy poszczególnych osób zatrudnionych.

Maj - Czerwiec 2019, Marek Rotkiewicz

Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych

Ustawodawca w art. 161 kp zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w naturze w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane na podstawie planu urlopów, ustalanego odpowiednio wcześniej przez pracodawcę.

Maj - Czerwiec 2019, Lena Choczaj

Przywileje osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji czasu pracy

Osoby niepełnosprawne posiadają dodatkowe uprawnienia pracownicze, m.in. w zakresie organizacji czasu. Uprawnienia te przysługują pracownikowi niepełnosprawnemu odpowiednio od dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Maj - Czerwiec 2019, Katarzyna Piecyk, Łukasz Paroń
« poprzednia