Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej

Przepisy antywirusowe przyznały części pracodawcom możliwości czasowego ustalenia znacznych zmian w zakresie organizacji czasu pracy bez konieczności wprowadzania zmian prawa wewnątrzzakładowego. Przyjrzyjmy się im.
Maj - Czerwiec 2020, Marek Rotkiewicz

Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych

Przy realizowaniu obowiązku udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, pomocny jest plan urlopów.
Maj - Czerwiec 2020, Katarzyna Piecyk

Praca zmianowa jako forma organizacji czasu pracy

Praca zmianowa jest szczególną formą organizacji pracy. Stanowi swoiste odstępstwo od normy, zgodnie z którą pracownicy wykonują swe obowiązki pracownicze podczas tzw. dniówki. Są jednak takie gałęzie gospodarki i rodzaje działalności, które wymagają pracy non stop lub w godzinach dłuższych (późniejszych) niż wskazane.
Maj - Czerwiec 2020, Wiktor Cajsel

Praca zdalna w czasie pandemii

Jedną z form walki z panującą pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 jest zlecenie pracy zdalnej pracownikom, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo oraz możliwość wykonywania obowiązków służbowych bez wychodzenia z domu.
Marzec - Kwiecień 2020, Iwona Hickiewicz

Rozliczenie czasu pracy

Zgodnie z treścią art. 3 ucovid-19: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Czym zatem jest „praca zdalna”? Na czym polega i jakim warunkom powinna odpowiadać?
Marzec - Kwiecień 2020, Wiktor Cajsel

Zaległy urlop zamiast przestoju z powodu COVID-19

Pracodawca, który został zmuszony do zawieszenia lub ograniczenia swojej działalności z powodu epidemii COVID-19, nie może zobowiązać pracowników do wykorzystania w tym okresie zaległych urlopów wypoczynkowych za 2019 r.
Marzec - Kwiecień 2020, Ewa Łukasik

Nieobecność w pracy spowodowana kwarantanną

W tekście przybliżamy i omawiamy regulacje odnośnie do obowiązkowej hospitalizacji i kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego pracowników, którzy z tego powodu są nieobecni w pracy. Ile powinny trwać? Jak rozliczyć się z takim pracownikiem?
Marzec - Kwiecień 2020, Lena Choczaj

Prawidłowe uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym – cz. 1

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny. Opisane w nich świadczenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika, niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.

Styczeń - Luty 2020, Lena Choczaj, Marek Choczaj

Zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo.

Styczeń - Luty 2020, Ewa Łukasik

Uprawnienia związków zawodowych w organizacji czasu pracy

Kiedy obowiązuje układ zbiorowy pracy, kiedy regulamin pracy, a kiedy obwieszczenie? Jak je wprowadzić w życie? Jak zorganizować czas pracy?

Styczeń - Luty 2020, Iwona Hickiewicz
« poprzednia