Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Rekompensowanie pracy nadliczbowej wg ustawy samorządowej

Jak rozliczyć pracę nadliczbową pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę? Jak to wygląda w sytuacji, w której pracownik samorządowy poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje także liczne dodatki, nagrody i odprawy?

Listopad - Grudzień 2019, Wiktor Cajsel

Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej

Rekompensata pracy nadliczbowej w służbie cywilnej uzależniona jest od tego, do której z grup członków korpusu służby cywilnej należy dana osoba. Ma także związek z porą wykonywania nadgodzin. Nie przysługują dodatki za pracę nadliczbową.

Listopad - Grudzień 2019, Marek Rotkiewicz

Potwierdzanie obecności w pracy

Kto decyduje o sposobach potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności? Jak wywiązać się z tego obowiązku, uwzględniając obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Listopad - Grudzień 2019, Ewa Łukasik

Harmonogramy czasu pracy

Harmonogram czasu pracy to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników. Odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację pracy w danym zakładzie pracy. Określa się w nim dni i godziny pracy poszczególnych pracowników, a także czas innych aktywności ważnych z punktu widzenia planowania czasu pracy.

Wrzesień - Październik 2019, Katarzyna Piecyk

Zmienne i ruchome godziny pracy w samorządzie

Jak należy potraktować sytuację, w której w zakładzie nie ma związków zawodowych, a zatem pracodawca powinien uzgodnić warunki porozumienia, ale tego nie zrobił, mimo to zawarł stosowne zapisy dotyczące porozumienia ze związkami zawodowymi w regulaminie pracy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Wrzesień - Październik 2019, Justyna Lenczewska

Monitoring czasu pracy

W zdecydowanej większości systemów czasu pracy – poza systemem zadaniowym – pracownicy pracują w narzuconych rozkładach czasu pracy. Mają wypracować określony wymiar czasu pracy, przebywać w wyznaczonych dniach i godzinach w określonych miejscach. I muszą zostać z tego rozliczeni.

Wrzesień - Październik 2019, Marek Rotkiewicz

Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych

Pracodawca musi dbać o optymalizację pracy. Musi także zadbać o równe traktowanie wszystkich pracowników. Jak jednak zachować tę równowagę, kiedy należy też uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych?

Lipiec - Sierpień 2019 , Przemysław Wojnicz

Wynagrodzenie za czas strajku

Z perspektywy prawa pracy zagadnienie strajku jest bardzo doniosłe prawnie i warto przeanalizować jego wpływ przede wszystkim na prawo do wynagrodzenia. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że zjawisko to jest jednak relatywnie niecodzienne i nie wszystkie złożoności z nim związane są dostatecznie jasne.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Szkolenia i badania jako element czasu pracy

Jak wygląda kwestia szkoleń w dziedzinie BHP oraz profilaktycznych badań lekarskich w kontekście czasu pracy i prawa do wynagrodzenia? Jak należy rozliczyć godziny szkolenia? Co w sytuacji, w której powstaną godziny nadliczbowe? Wyjaśniamy sporne kwestie.

Lipiec - Sierpień 2019 , Jacek Rajewicz

Rodzaje nieobecności i zasady ich rozliczania

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy może być spowodowana różnymi okolicznościami. Kodeks pracy reguluje rodzaje nieobecności w pracy pracownika i konsekwencje z tego wynikające zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Maj - Czerwiec 2019, Justyna Lenczewska
« poprzednia