Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

BHP

Bezpieczne biuro – cz. 2

Jak zorganizować stanowiska pracy biurowej, uwzględniając zasady ergonomii? Jakie wymagania powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe? Jak postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń?

Maj - Czerwiec 2019, Jacek Rajewicz

Bezpieczne biuro – cz. 1

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dotyczy to zwłaszcza organizacji pracy.

Marzec - Kwiecień 2019, Jacek Rajewicz

Od 1 stycznia 2019 r. – zmiany w BHP

9 listopada 2018 r. Sejm przyjął nowelizacje niektórych ustaw, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom poprzez uproszczenie przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym. Prawie 50 zmian obejmie m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości, Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Styczeń - Luty 2019, Jacek Rajewicz

Zaległe składki

Czy zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne przez zleceniodawcę stanowi przychód zleceniobiorcy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Te i inne wątpliwości dotyczące zmiany kwalifikacji umowy wyjaśniamy w artykule.

Listopad – Grudzień 2018, Aleksander Gniłka

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy (cz. 2)

Kontynuujemy rozważania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków proceduralnych i materialnych związanych z wypadkiem przy pracy. Wyjaśnimy, jak zabezpieczyć miejsce wypadku, co zrobić, żeby zakład pracy mógł ponownie funkcjonować, oraz przejdziemy przez szereg obowiązków powypadkowych.

Wrzesień – Październik 2018, Marcin Jachimowicz

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem nagłym i nieprzewidywalnym, a w razie jego zaistnienia to na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków zarówno o charakterze proceduralno-materialnym, jak i materialno-prawnym.

Lipiec – Sierpień 2018, Marcin Jachimowicz

Ubiór służbowy i reprezentacyjny

Dress code, czyli zbiór zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru służbowego do okoliczności, obowiązuje w wielu zawodach, ale może też wynikać z decyzji przełożonych. Specyficznie uregulowana jest sprawa wydawania pracownikowi tzw. ubrania służbowego czy reprezentacyjnego.

Maj – Czerwiec 2018, Jacek Rajewicz

Problematyka wypłacania ekwiwalentów pieniężnych

Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego należy ustalić w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny rynkowe. Natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej należy wypłacać w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Marzec – Kwiecień 2018, Jacek Rajewicz

Odzież i obuwie robocze

Z obowiązujących przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca może mieć decydujący wpływ na to, w jakiego typu ubiorze świadczą pracę jego pracownicy. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w tej mierze, bowiem podstawą do oceny prawidłowości stroju pracownika jest charakter jego pracy.

Styczeń – Luty 2018, Jacek Rajewicz

Zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy

Elementami definiującymi wypadek przy pracy są: nagłość zdarzenia, zewnętrzność przyczyny, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą. Dopiero łączne wystąpienie tych elementów przesądza o tym, że dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Jacek Rajewicz
« poprzednia