Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

BHP

Energetyczne BHP w urzędzie

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie naszego kraju część jednostek administracyjnych oraz publicznych zmieniła sposób wykonywania pracy swoich pracowników. Znaczna część osób przeszła na pracę zdalną. Nie wszyscy mają jednak taką możliwość, ponieważ muszą zapewnić ciągłość sprawnego funkcjonowania jednostki administracyjnej czy samorządowej.
Maj - Czerwiec 2020, Tomasz Pietrucha

BHP a COVID-19

Podstawowym obowiązkiem każdego z pracodawców jest zapewnienie pracownikom i innym osobom fizycznym wykonującym pracę prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten wymóg znajduje swoje fundamentalne podstawy w ustawie zasadniczej, Kodeksie pracy, a ostatnio – w szczególnym stanie pandemii – rozwijany jest również w rozporządzeniach.
Marzec - Kwiecień 2020, Tomasz Jankowski

Choroba zawodowa nauczyciela – wybrane zagadnienia

Z jakimi chorobami zawodowymi mogą borykać się nauczyciele? Na jakie szkodliwe czynniki są narażeni? Jak powinni sobie z nimi radzić?

Styczeń - Luty 2020, Jolanta Grochowska, Andrzej Nikiforów

Utrzymanie budynku placówki oświatowej – współstosowanie przepisów prawa

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z prawidłowym utrzymaniem budynku placówki oświatowej, w szczególności w aspekcie wymogów bezpieczeństwa i higieny (zarówno uczniów, jak i pracowników placówki).

Listopad - Grudzień 2019, Jolanta Grochowska Andrzej Nikiforów

Zadania służby BHP w szkole

Jakie są relacje pomiędzy kompetencjami dyrektora szkoły i pracownika służby BHP? Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana ze specyfiką zadań służby BHP w szkole.

Wrzesień - Październik 2019, Jolanta Grochowska

Organizacja służby BHP w szkole

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z organizacją służby BHP w szkole. Jakie są różnice między organizacją służby BHP w szkole a w każdym innym zakładzie pracy? Z czego one wynikają? Jak sobie z nimi poradzić?

Lipiec - Sierpień 2019 , Jolanta Grochowska

Bezpieczne biuro – cz. 2

Jak zorganizować stanowiska pracy biurowej, uwzględniając zasady ergonomii? Jakie wymagania powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe? Jak postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń?

Maj - Czerwiec 2019, Jacek Rajewicz

Bezpieczne biuro – cz. 1

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dotyczy to zwłaszcza organizacji pracy.

Marzec - Kwiecień 2019, Jacek Rajewicz

Od 1 stycznia 2019 r. – zmiany w BHP

9 listopada 2018 r. Sejm przyjął nowelizacje niektórych ustaw, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom poprzez uproszczenie przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym. Prawie 50 zmian obejmie m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości, Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Styczeń - Luty 2019, Jacek Rajewicz

Zaległe składki

Czy zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne przez zleceniodawcę stanowi przychód zleceniobiorcy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Te i inne wątpliwości dotyczące zmiany kwalifikacji umowy wyjaśniamy w artykule.

Listopad – Grudzień 2018, Aleksander Gniłka
« poprzednia