Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

BHP

BHP a COVID-19

Podstawowym obowiązkiem każdego z pracodawców jest zapewnienie pracownikom i innym osobom fizycznym wykonującym pracę prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten wymóg znajduje swoje fundamentalne podstawy w ustawie zasadniczej, Kodeksie pracy, a ostatnio – w szczególnym stanie pandemii – rozwijany jest również w rozporządzeniach.
Marzec - Kwiecień 2020, Tomasz Jankowski

Choroba zawodowa nauczyciela – wybrane zagadnienia

Z jakimi chorobami zawodowymi mogą borykać się nauczyciele? Na jakie szkodliwe czynniki są narażeni? Jak powinni sobie z nimi radzić?

Styczeń - Luty 2020, Jolanta Grochowska, Andrzej Nikiforów

Utrzymanie budynku placówki oświatowej – współstosowanie przepisów prawa

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z prawidłowym utrzymaniem budynku placówki oświatowej, w szczególności w aspekcie wymogów bezpieczeństwa i higieny (zarówno uczniów, jak i pracowników placówki).

Listopad - Grudzień 2019, Jolanta Grochowska Andrzej Nikiforów

Zadania służby BHP w szkole

Jakie są relacje pomiędzy kompetencjami dyrektora szkoły i pracownika służby BHP? Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana ze specyfiką zadań służby BHP w szkole.

Wrzesień - Październik 2019, Jolanta Grochowska

Organizacja służby BHP w szkole

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z organizacją służby BHP w szkole. Jakie są różnice między organizacją służby BHP w szkole a w każdym innym zakładzie pracy? Z czego one wynikają? Jak sobie z nimi poradzić?

Lipiec - Sierpień 2019 , Jolanta Grochowska

Bezpieczne biuro – cz. 2

Jak zorganizować stanowiska pracy biurowej, uwzględniając zasady ergonomii? Jakie wymagania powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe? Jak postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń?

Maj - Czerwiec 2019, Jacek Rajewicz

Bezpieczne biuro – cz. 1

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dotyczy to zwłaszcza organizacji pracy.

Marzec - Kwiecień 2019, Jacek Rajewicz

Od 1 stycznia 2019 r. – zmiany w BHP

9 listopada 2018 r. Sejm przyjął nowelizacje niektórych ustaw, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom poprzez uproszczenie przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym. Prawie 50 zmian obejmie m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości, Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Styczeń - Luty 2019, Jacek Rajewicz

Zaległe składki

Czy zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne przez zleceniodawcę stanowi przychód zleceniobiorcy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Te i inne wątpliwości dotyczące zmiany kwalifikacji umowy wyjaśniamy w artykule.

Listopad – Grudzień 2018, Aleksander Gniłka

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy (cz. 2)

Kontynuujemy rozważania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków proceduralnych i materialnych związanych z wypadkiem przy pracy. Wyjaśnimy, jak zabezpieczyć miejsce wypadku, co zrobić, żeby zakład pracy mógł ponownie funkcjonować, oraz przejdziemy przez szereg obowiązków powypadkowych.

Wrzesień – Październik 2018, Marcin Jachimowicz
« poprzednia