Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Zadaniowy system czasu pracy

Jednym z kilku systemów czasu pracy obowiązujących w naszym prawodawstwie jest zadaniowy system czasu pracy. Można go zastosować bez względu na sektor i rodzaj prowadzonej działalności, ale przy spełnieniu określonych wymogów wskazanych w przepisie regulującym omawiane zagadnienie.

Maj – Czerwiec 2018, Grzegorz Sobota

Sposób wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

Integralną częścią stosunku pracy jest uprawnienie pracownika do urlopu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Celem urlopu wypoczynkowego jest przede wszystkim odpoczynek i regeneracja sił pracownika oraz ochrona jego zdrowia.

Maj – Czerwiec 2018, Katarzyna Piecyk

Pierwszy urlop

Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje mu po przepracowaniu roku, czyli jest to 20 dni lub 26 dni urlopu w zależności od stażu pracy. Przyjrzyjmy się regulacjom tego prawa.

Maj – Czerwiec 2018, Jagoda Doroszko

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Przepisy dostępnych aktów prawnych nie regulują wprost zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Niejasność przepisów sprawia, że w powyższej kwestii pojawiają się różne interpretacje. W rozwiązaniu tego problemu możemy się posiłkować przepisami KN.

Maj – Czerwiec 2018, Marek Choczaj

Wpływ urlopu wychowawczego na wypoczynkowy

Przebywanie pracownika na urlopie wychowawczym ma wpływ na naliczanie mu urlopu wypoczynkowego. Sposób, w jaki należy to obliczyć, jest uzależniony od czasu trwania urlopu wychowawczego i od okresu, w jakim urlop przypada, kiedy się rozpoczyna, a kiedy kończy.

Marzec – Kwiecień 2018, Justyna Lenczewska

Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni, zależnie od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Marzec – Kwiecień 2018, Katarzyna Piecyk

Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w okresie rozliczeniowym

Praca pracownika na przestrzeni okresu rozliczeniowego może być planowana nawet bardzo nierównomiernie w zakresie liczby godzin i dni do przepracowania w poszczególnych tygodniach. Będzie to jednak miało znaczenie w odniesieniu do rozliczeń z pracownikiem, który w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego zostaje zatrudniony lub kończy współpracę z pracodawcą.

Marzec – Kwiecień 2018, Marek Rotkiewicz

Urlopy dla poratowania zdrowia

Pracownicy należący do wybranych grup zawodowych z uwagi na charakter wykonywanej pracy mają prawo do szczególnego rodzaju urlopu, zwanego urlopem dla poratowania zdrowia. Urlop ten ma na celu regenerację sił pracownika. Przysługuje on przede wszystkim nauczycielom oraz innym wybranym grupom zawodowym.

Styczeń – Luty 2018, Joanna Suchanowska

Będzie inaczej w niedzielę

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 listopada 2017 r. przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz w niektóre inne dni. Jest to szczególny akt prawny, albowiem zmienia dotychczasowe podejście do pracy w handlu w niedzielę, ale również w inne dni.

Styczeń – Luty 2018, Łukasz Paroń

Ustalanie wymiaru czasu pracy

Wraz z nadejściem nowego roku zmianie ulegają również pewne dane i wskaźniki z zakresu prawa pracy. Przypominamy, jak obliczyć wymiar czasu pracy, ile będzie dni do przepracowania w 2018 r., jaki będzie współczynnik urlopowy, ile godzin będzie do przepracowania w różnych okresach rozliczeniowych.

Styczeń – Luty 2018, Ewelina Gumienna
« poprzednia