Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Prawidłowe uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym – cz. 1

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny. Opisane w nich świadczenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika, niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.

Styczeń - Luty 2020, Lena Choczaj, Marek Choczaj

Zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo.

Styczeń - Luty 2020, Ewa Łukasik

Uprawnienia związków zawodowych w organizacji czasu pracy

Kiedy obowiązuje układ zbiorowy pracy, kiedy regulamin pracy, a kiedy obwieszczenie? Jak je wprowadzić w życie? Jak zorganizować czas pracy?

Styczeń - Luty 2020, Iwona Hickiewicz

Rekompensowanie pracy nadliczbowej wg ustawy samorządowej

Jak rozliczyć pracę nadliczbową pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę? Jak to wygląda w sytuacji, w której pracownik samorządowy poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje także liczne dodatki, nagrody i odprawy?

Listopad - Grudzień 2019, Wiktor Cajsel

Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej

Rekompensata pracy nadliczbowej w służbie cywilnej uzależniona jest od tego, do której z grup członków korpusu służby cywilnej należy dana osoba. Ma także związek z porą wykonywania nadgodzin. Nie przysługują dodatki za pracę nadliczbową.

Listopad - Grudzień 2019, Marek Rotkiewicz

Potwierdzanie obecności w pracy

Kto decyduje o sposobach potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności? Jak wywiązać się z tego obowiązku, uwzględniając obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Listopad - Grudzień 2019, Ewa Łukasik

Harmonogramy czasu pracy

Harmonogram czasu pracy to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników. Odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację pracy w danym zakładzie pracy. Określa się w nim dni i godziny pracy poszczególnych pracowników, a także czas innych aktywności ważnych z punktu widzenia planowania czasu pracy.

Wrzesień - Październik 2019, Katarzyna Piecyk

Zmienne i ruchome godziny pracy w samorządzie

Jak należy potraktować sytuację, w której w zakładzie nie ma związków zawodowych, a zatem pracodawca powinien uzgodnić warunki porozumienia, ale tego nie zrobił, mimo to zawarł stosowne zapisy dotyczące porozumienia ze związkami zawodowymi w regulaminie pracy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Wrzesień - Październik 2019, Justyna Lenczewska

Monitoring czasu pracy

W zdecydowanej większości systemów czasu pracy – poza systemem zadaniowym – pracownicy pracują w narzuconych rozkładach czasu pracy. Mają wypracować określony wymiar czasu pracy, przebywać w wyznaczonych dniach i godzinach w określonych miejscach. I muszą zostać z tego rozliczeni.

Wrzesień - Październik 2019, Marek Rotkiewicz

Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych

Pracodawca musi dbać o optymalizację pracy. Musi także zadbać o równe traktowanie wszystkich pracowników. Jak jednak zachować tę równowagę, kiedy należy też uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych?

Lipiec - Sierpień 2019 , Przemysław Wojnicz
« poprzednia