Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Wpływ urlopu wychowawczego na wypoczynkowy

Przebywanie pracownika na urlopie wychowawczym ma wpływ na naliczanie mu urlopu wypoczynkowego. Sposób, w jaki należy to obliczyć, jest uzależniony od czasu trwania urlopu wychowawczego i od okresu, w jakim urlop przypada, kiedy się rozpoczyna, a kiedy kończy.

Marzec – Kwiecień 2018, Justyna Lenczewska

Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni, zależnie od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Marzec – Kwiecień 2018, Katarzyna Piecyk

Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w okresie rozliczeniowym

Praca pracownika na przestrzeni okresu rozliczeniowego może być planowana nawet bardzo nierównomiernie w zakresie liczby godzin i dni do przepracowania w poszczególnych tygodniach. Będzie to jednak miało znaczenie w odniesieniu do rozliczeń z pracownikiem, który w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego zostaje zatrudniony lub kończy współpracę z pracodawcą.

Marzec – Kwiecień 2018, Marek Rotkiewicz

Urlopy dla poratowania zdrowia

Pracownicy należący do wybranych grup zawodowych z uwagi na charakter wykonywanej pracy mają prawo do szczególnego rodzaju urlopu, zwanego urlopem dla poratowania zdrowia. Urlop ten ma na celu regenerację sił pracownika. Przysługuje on przede wszystkim nauczycielom oraz innym wybranym grupom zawodowym.

Styczeń – Luty 2018, Joanna Suchanowska

Będzie inaczej w niedzielę

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 listopada 2017 r. przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz w niektóre inne dni. Jest to szczególny akt prawny, albowiem zmienia dotychczasowe podejście do pracy w handlu w niedzielę, ale również w inne dni.

Styczeń – Luty 2018, Łukasz Paroń

Ustalanie wymiaru czasu pracy

Wraz z nadejściem nowego roku zmianie ulegają również pewne dane i wskaźniki z zakresu prawa pracy. Przypominamy, jak obliczyć wymiar czasu pracy, ile będzie dni do przepracowania w 2018 r., jaki będzie współczynnik urlopowy, ile godzin będzie do przepracowania w różnych okresach rozliczeniowych.

Styczeń – Luty 2018, Ewelina Gumienna

Czas pracy w podróży służbowej

Na czas podróży służbowej składa się czas przemieszczania się pracownika z jednego miejsca do drugiego (np. z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania podróży służbowej i z powrotem) oraz czas wykonywania czynności, z uwagi na które polecono pracownikowi wyjazd w delegację.

Listopad - Grudzień 2017, Joanna Suchanowska

Wykroczenia przeciwko czasowi pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Listopad - Grudzień 2017, Marta Brakoniecka

Urlop pracowników niepełnoetatowych

Ustalenie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy rozpocząć od ustalenia liczby dni urlopu pracownika, obliczając je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Listopad - Grudzień 2017, Katarzyna Piecyk

Przerwy w pracy

Obowiązkowa przerwa na posiłek, fakultatywna przerwa na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych, przerwa dla pracowników pracujących przy komputerze i przerwa na karmienie. Komu i w jakiej częstotliwości przysługują, czy wliczają się do czasu pracy? Czy przysługuje za nie wynagrodzenie?

Listopad - Grudzień 2017, Monika Wacikowska
« poprzednia