Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Ubezpieczenia społeczne i podatki

Rewolucja w PIT

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których to administracja skarbowa przygotuje dla podatnika zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się rozliczyć z fiskusem. To rewolucja nie tylko dla pracowników, ale po części i dla pracodawców.

Marzec - Kwiecień 2019, Łukasz Jakubowiak

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – skutki podatkowe na gruncie PIT i ZUS

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której polskie podmioty zatrudniają cudzoziemców. Od strony podatkowej najprostszą formą takiego współdziałania jest współpraca w ramach umowy o pracę. W praktyce równie częstą formą współpracy z obcokrajowcami jest zawieranie z nimi umów zlecenia.

Styczeń - Luty 2019, Aleksander Gniłka

Rezydent czy nierezydent?

Zgodnie z zasadą rezydencji opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danego podmiotu, który ma siedzibę na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca ich powstania. Natomiast w zasadzie źródła opodatkowaniu w danym państwie będą podlegały te dochody, które mają źródło w danym państwie.

Listopad – Grudzień 2018, Łukasz Jakubowiak

Przychód podatkowy z tytułu wyjazdu integracyjnego

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zatrudniający w swojej firmie pracowników organizują dla nich wyjazdowe spotkania, zawierające elementy rekreacyjno-sportowe, których celem jest zintegrowanie pracowników. Koszty takiego wyjazdu często dofinansowane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs).

Wrzesień – Październik 2018, Aleksander Gniłka

Wypłata „pod stołem” – konsekwencje podatkowe i karne

Wysokie koszty pracy skłaniają niekiedy pracodawców do poszukiwania oszczędności. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest zatrudnienie pracownika z niższą niż realnie pensją i wypłacanie części wynagrodzenia bez formalnego potwierdzenia jego wysokości.

Lipiec – Sierpień 2018, Łukasz Jakubowiak

Nieopodatkowane świadczenia pracownicze

Oprócz pieniężnego wynagrodzenia za pracę pracodawca może przekazać pracownikowi również wiele innych świadczeń. Wszelkie tego rodzaju wypłaty lub rzeczy otrzymane w związku ze stosunkiem pracy stanowią przychód osoby zatrudnionej. W wielu przypadkach jednak nie trzeba płacić od nich podatku.

Maj – Czerwiec 2018, Łukasz Jakubowiak

Zmiany w PIT w 2018 r.

Nowy rok przynosi zmiany również w podatkach. Ustawodawca tradycyjnie wprowadził szereg modyfikacji przepisów podatkowych. Co dokładnie się zmienia? Sprawdzamy najważniejsze informacje i zmiany, jakie dla pracowników i pracodawców przyniósł 2018 r.

Marzec – Kwiecień 2018, Łukasz Jakubowiak

Pozorność umowy o pracę (cz. 2)

W pierwszej części artykułu zaprezentowaliśmy szczegółowo przesłanki oraz tryb uznania przez ZUS umów o pracę za pozorną. Przyjrzyjmy się zatem bliżej środkom odwoławczym od decyzji ZUS oraz konsekwencjom płynącym z ewentualnego uprawomocnienia się takiej decyzji.

Marzec – Kwiecień 2018, Łukasz Jakubowiak

Zbiegi ubezpieczeń

Przedstawiamy kontynuację wcześniejszych rozważań, dotyczących rozstrzygania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przy zbiegu umowy zlecenia z innymi tytułami obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Styczeń – Luty 2018, Krzysztof Sprutta

Pozorność umowy o pracę (cz. 1)

Pozorność zatrudnienia to główny zarzut, z jakim spotykają się kobiety w ciąży, którym urzędnicy podważają zasadność świadczeń chorobowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bacznie przygląda się bowiem przyszłym mamom podejmującym pracę na etacie. Przyjrzyjmy się bliżej procedurze wykorzystywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz konsekwencjom uznania umowy za pozorną.

Styczeń – Luty 2018, Łukasz Jakubowiak
« poprzednia