Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Ubezpieczenia społeczne i podatki

Nieopodatkowane świadczenia pracownicze

Oprócz pieniężnego wynagrodzenia za pracę pracodawca może przekazać pracownikowi również wiele innych świadczeń. Wszelkie tego rodzaju wypłaty lub rzeczy otrzymane w związku ze stosunkiem pracy stanowią przychód osoby zatrudnionej. W wielu przypadkach jednak nie trzeba płacić od nich podatku.

Maj – Czerwiec 2018, Łukasz Jakubowiak

Zmiany w PIT w 2018 r.

Nowy rok przynosi zmiany również w podatkach. Ustawodawca tradycyjnie wprowadził szereg modyfikacji przepisów podatkowych. Co dokładnie się zmienia? Sprawdzamy najważniejsze informacje i zmiany, jakie dla pracowników i pracodawców przyniósł 2018 r.

Marzec – Kwiecień 2018, Łukasz Jakubowiak

Pozorność umowy o pracę (cz. 2)

W pierwszej części artykułu zaprezentowaliśmy szczegółowo przesłanki oraz tryb uznania przez ZUS umów o pracę za pozorną. Przyjrzyjmy się zatem bliżej środkom odwoławczym od decyzji ZUS oraz konsekwencjom płynącym z ewentualnego uprawomocnienia się takiej decyzji.

Marzec – Kwiecień 2018, Łukasz Jakubowiak

Zbiegi ubezpieczeń

Przedstawiamy kontynuację wcześniejszych rozważań, dotyczących rozstrzygania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przy zbiegu umowy zlecenia z innymi tytułami obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Styczeń – Luty 2018, Krzysztof Sprutta

Pozorność umowy o pracę (cz. 1)

Pozorność zatrudnienia to główny zarzut, z jakim spotykają się kobiety w ciąży, którym urzędnicy podważają zasadność świadczeń chorobowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bacznie przygląda się bowiem przyszłym mamom podejmującym pracę na etacie. Przyjrzyjmy się bliżej procedurze wykorzystywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz konsekwencjom uznania umowy za pozorną.

Styczeń – Luty 2018, Łukasz Jakubowiak

Zlecenie z punktu widzenia płatnika

Przedsiębiorcy, mimo większych kosztów tych umów, nadal często decydują się „zatrudniać” pracowników na zlecenie. Przyjrzyjmy się, na jakie obciążenia budżetowe są narażeni przedsiębiorcy i jakim obowiązkom podlegają.

Listopad - Grudzień 2017, Łukasz Jakubowiak

Pracownik na wakacjach

Nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny mogą liczyć na dofinansowanie kosztów swojego wakacyjnego wypoczynku. Z perspektywy pracodawcy istnieje kilka źródeł finansowania tego rodzaju dopłat, co w kontekście ich opodatkowania nabiera doniosłego znaczenia.

Wrzesień - Październik 2017, Łukasz Jakubowiak

Wydatki związane z zatrudnieniem

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom z tytułu wykonywanej pracy stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów. Nierzadko pracodawcy ponoszą również inne wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z zatrudnieniem. Czy można je zaliczyć do kosztów podatkowych?

Lipiec - Sierpień 2017, Łukasz Jakubowiak

Kilka słów o wynagrodzeniach

Wyjaśniamy, jakie są obowiązki płatnika, jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia, a także jak określić właściwy moment ujęcia kosztu powstałego w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Maj - Czerwiec 2017, Łukasz Jakubowiak

Zbiegi ubezpieczeń przy umowach zlecenia

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: usus) w sposób szczegółowy określono powstanie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z jednoczesnym określeniem podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Maj - Czerwiec 2017, Krzysztof Sprutta
« poprzednia