Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Ubezpieczenia społeczne i podatki

Zlecenie z punktu widzenia płatnika

Przedsiębiorcy, mimo większych kosztów tych umów, nadal często decydują się „zatrudniać” pracowników na zlecenie. Przyjrzyjmy się, na jakie obciążenia budżetowe są narażeni przedsiębiorcy i jakim obowiązkom podlegają.

Listopad - Grudzień 2017, Łukasz Jakubowiak

Pracownik na wakacjach

Nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny mogą liczyć na dofinansowanie kosztów swojego wakacyjnego wypoczynku. Z perspektywy pracodawcy istnieje kilka źródeł finansowania tego rodzaju dopłat, co w kontekście ich opodatkowania nabiera doniosłego znaczenia.

Wrzesień - Październik 2017, Łukasz Jakubowiak

Wydatki związane z zatrudnieniem

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom z tytułu wykonywanej pracy stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów. Nierzadko pracodawcy ponoszą również inne wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z zatrudnieniem. Czy można je zaliczyć do kosztów podatkowych?

Lipiec - Sierpień 2017, Łukasz Jakubowiak

Kilka słów o wynagrodzeniach

Wyjaśniamy, jakie są obowiązki płatnika, jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia, a także jak określić właściwy moment ujęcia kosztu powstałego w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Maj - Czerwiec 2017, Łukasz Jakubowiak

Zbiegi ubezpieczeń przy umowach zlecenia

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: usus) w sposób szczegółowy określono powstanie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z jednoczesnym określeniem podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Maj - Czerwiec 2017, Krzysztof Sprutta

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Każde z rodziców może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, w całości lub dzieląc go na części. Osoby pobierające zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego nie tracą prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Marzec - Kwiecień 2017, Krzysztof Sprutta

Nieodpłatne świadczenia pozapłacowe

Pracodawcy, którzy obejmują swoich pracowników pakietem dodatkowych świadczeń, nie mogą zapominać o tym, że mogą one wywoływać określone skutki w podatku dochodowym pracowników. W tym te najmniej pożądane.

Styczeń - Luty 2017, Łukasz Jakubowiak

Świadczenia dla pracowników

Pracodawcy, aby zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy, często sięgają po różnego typu świadczenia niepieniężne, których zadaniem jest zmotywowanie pracowników do wydajniejszej pracy. Opodatkowanie takich świadczeń jest dość problematyczne i jak wskazuje praktyka, na tym tle często dochodzi do sporów z organami podatkowymi.

Listopad - Grudzień 2016, Rafał Styczyński

Ile kosztuje pracownik?

Zatrudnienie pracownika wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków. Niektóre z nich mogą obciążać koszty uzyskania przychodu. Wyjaśniamy, jak je rozliczyć.

Wrzesień - Październik 2016, Rafał Styczyński

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Generalna zasada wynikająca z art. 83 uśoz1 stanowi, że w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości zaliczki.

Lipiec - Sierpień 2016, Krzysztof Sprutta
« poprzednia