Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Zasady wypłacania wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi przelewem na jego konto bankowe jest powszechną praktyką, która dopiero teraz doczekała się stosownych zapisów w kp. Przypominamy zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę w kontekście nowelizacji, która uregulowała zasady dotyczące wypłat przelewem.

Listopad - Grudzień 2019, Justyna Lenczewska

Zwolnienia od pracy w celach osobistych

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wyjścia prywatnego w czasie pracy? Jakie powody stoją za taką decyzją? Czy pracownik powinien odpracować swoje wyjście prywatne? Czy wpływa ono na wysokość wynagrodzenia wypłacanego za przepracowany miesiąc?
Listopad - Grudzień 2019, Marcin Wilski

Obniżenie wynagrodzenia za źle wykonaną pracę

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem zarówno obligatoryjnym, jak i ekwiwalentnym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik otrzyma wynagrodzenie, gdy nie wykonuje pracy. Przypadki te są ściśle określone w przepisach prawa (np. urlop wypoczynkowy, czas szkoleń w zakresie BHP, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy) – art. 80 kp.

Listopad - Grudzień 2019, Olgierd Kucharski

Dokumentowanie okresów równoważnych w zatrudnieniu

Ustawy pragmatyczne przewidują możliwość zaliczenia do stażu pracy, oprócz zatrudnienia pracowniczego, także innych okresów, co do których przepisy szczególne przewidują zaliczenie do zatrudnienia, od których zależą uprawnienia pracownicze. Najczęściej dotyczy to okresów pracy w rolnictwie, ale także pozostawania bezrobotnym oraz służby wojskowej lub służby w innych formacjach mundurowych.

Listopad - Grudzień 2019, Michał Culepa

Zasady różnicowania wynagrodzenia za pracę

Dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy wykonują inne obowiązki, bądź takie same obowiązki, ale „w różny sposób”. Sytuacja prawna może być także różnicowana ze względu m.in. na odmienności wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji), stażu pracy (doświadczenia zawodowego) oraz różnic w wykonywaniu pracy (tzw. usprawiedliwiona dyferencjacja stosunku pracy).

Wrzesień - Październik 2019, Wiktor Cajsel

Nagrody pieniężne dla pracownika

Tematyka nagród wypłacanych pracownikom budzi nadal pewne kontrowersje prawne niezależnie od tego, czy chodzi o pracodawców działających w ramach sfery budżetowej, czy wolnorynkowej.

Wrzesień - Październik 2019, Olgierd Kucharski

Dokumentowanie zatrudnienia

Okresy zatrudnienia, dzięki którym pracownik samorządowy lub członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek za wieloletnią pracę, powinny być odpowiednio udokumentowane – także jeżeli praca była wykonywana za granicą.

Wrzesień - Październik 2019, Michał Culepa

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – cz. 2

Ubezpieczony pracownik w razie wypadku przy pracy ma prawo do licznych świadczeń, m.in. do zasiłków, dodatków, renty, odszkodowania. Przy ich wypłacie stosuje się odpowiednio przepisy zarówno ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak i z tytułu wypadków przy pracy.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marcin Jachimowicz

Wypłaty po zmianach

W tekście omówimy ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę po nowelizacji w kontekście uwag praktycznych, np. kiedy wypłata ma wpłynąć na konto pracownika, a kiedy może być wypłacona komuś innemu niż pracownik.

Lipiec - Sierpień 2019 , Justyna Lenczewska

Stażowe nie uzupełni minimalnego wynagrodzenia

Kształtowanie zasad wynagrodzenia jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pracowników, ponieważ ma wpływ na ich roszczenia płacowe. Dodatkowo, ze zrozumiałych względów, zainteresowani są również pracodawcy, dla których różnego rodzaju zmiany w tym zakresie mogą powodować wzrost kosztów zatrudnienia.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń
« poprzednia