Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Nabycie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Kto ma prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia? Które przepisy to regulują? Przypominamy podstawowe zasady dotyczące nabywania prawa do tzw. trzynastek oraz rozwiewamy wątpliwości w tej kwestii.

Styczeń - Luty 2020, Olgierd Kucharski

Kara pieniężna jako kara porządkowa

Kara pieniężna jest rodzajem kary porządkowej, która wymierzana jest za wymienione w Kodeksie pracy przewinienia i nie może wynieść więcej niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.

Styczeń - Luty 2020, Michał Culepa

Świadczenia pieniężne z zfśs

Rodzaj dopuszczalnych świadczeń pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związany jest bezpośrednio z zakresem usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, a także zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Styczeń - Luty 2020, Marcin Wilski

Zasady wypłacania wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi przelewem na jego konto bankowe jest powszechną praktyką, która dopiero teraz doczekała się stosownych zapisów w kp. Przypominamy zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę w kontekście nowelizacji, która uregulowała zasady dotyczące wypłat przelewem.

Listopad - Grudzień 2019, Justyna Lenczewska

Zwolnienia od pracy w celach osobistych

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wyjścia prywatnego w czasie pracy? Jakie powody stoją za taką decyzją? Czy pracownik powinien odpracować swoje wyjście prywatne? Czy wpływa ono na wysokość wynagrodzenia wypłacanego za przepracowany miesiąc?
Listopad - Grudzień 2019, Marcin Wilski

Obniżenie wynagrodzenia za źle wykonaną pracę

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem zarówno obligatoryjnym, jak i ekwiwalentnym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik otrzyma wynagrodzenie, gdy nie wykonuje pracy. Przypadki te są ściśle określone w przepisach prawa (np. urlop wypoczynkowy, czas szkoleń w zakresie BHP, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy) – art. 80 kp.

Listopad - Grudzień 2019, Olgierd Kucharski

Dokumentowanie okresów równoważnych w zatrudnieniu

Ustawy pragmatyczne przewidują możliwość zaliczenia do stażu pracy, oprócz zatrudnienia pracowniczego, także innych okresów, co do których przepisy szczególne przewidują zaliczenie do zatrudnienia, od których zależą uprawnienia pracownicze. Najczęściej dotyczy to okresów pracy w rolnictwie, ale także pozostawania bezrobotnym oraz służby wojskowej lub służby w innych formacjach mundurowych.

Listopad - Grudzień 2019, Michał Culepa

Zasady różnicowania wynagrodzenia za pracę

Dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy wykonują inne obowiązki, bądź takie same obowiązki, ale „w różny sposób”. Sytuacja prawna może być także różnicowana ze względu m.in. na odmienności wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji), stażu pracy (doświadczenia zawodowego) oraz różnic w wykonywaniu pracy (tzw. usprawiedliwiona dyferencjacja stosunku pracy).

Wrzesień - Październik 2019, Wiktor Cajsel

Nagrody pieniężne dla pracownika

Tematyka nagród wypłacanych pracownikom budzi nadal pewne kontrowersje prawne niezależnie od tego, czy chodzi o pracodawców działających w ramach sfery budżetowej, czy wolnorynkowej.

Wrzesień - Październik 2019, Olgierd Kucharski

Dokumentowanie zatrudnienia

Okresy zatrudnienia, dzięki którym pracownik samorządowy lub członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek za wieloletnią pracę, powinny być odpowiednio udokumentowane – także jeżeli praca była wykonywana za granicą.

Wrzesień - Październik 2019, Michał Culepa
« poprzednia