Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia nauczycielskiego, dzięki któremu pedagodzy są zachęcani do efektywniejszej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wyjaśniamy, jakie są zasady jego przyznawania.

Wrzesień - Październik 2017, Michał Culepa

Potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gwarantujące osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług stawkę minimalnego wynagrodzenia godzinowego w kwocie 13 zł brutto.

Wrzesień - Październik 2017, Olgierd Kucharski

Świadczenia pieniężne dla zwalnianego pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. I to w sposób terminowy i prawidłowy.

Wrzesień - Październik 2017, Łukasz Paroń

Koszty postępowania przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych jest z zasady odpłatne. Dotyczy to także spraw pracowniczych prowadzonych przed sądem pracy.

Lipiec - Sierpień 2017, Iwo Klisz

Rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników samorządowych

Zagadnienie pracy w godzinach nadliczbowych często powoduje problemy. Podobnie jest w odniesieniu do pracowników samorządowych, których sytuacja jest regulowana nieco inaczej niż pracowników podlegających wyłącznie przepisom kp.

Lipiec - Sierpień 2017, Olgierd Kucharski

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach cz. II

Przedstawiamy drugą część odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi od początku 2017 r. przepisami o minimalnym wynagrodzeniu.

Lipiec - Sierpień 2017, Marek Rotkiewicz

Praca w nocy

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu pracy w porze nocnej ani nie uzależniają jej od spełnienia przez pracodawcę dodatkowych warunków. Wyjaśniamy, jak obliczyć dodatek za pracę nocną oraz komu i w jakich okolicznościach przysługuje.

Maj - Czerwiec 2017, Joanna Stępniak

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach

Obowiązujące od początku 2017 r. przepisy o minimalnej stawce godzinowej pociągają za sobą wiele problemów praktycznych. W tekście zostaną przedstawione odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane przez Czytelników pytania.

Maj - Czerwiec 2017, Marek Rotkiewicz

Zasady tworzenia regulaminu wynagradzania w samorządzie

Doprecyzowanie zasad wynagradzania w samorządach ma niebagatelne znaczenie. Wyjaśniamy, jak prawidłowo przygotować taki regulamin, kto go tworzy, jakie zapisy muszą się w nim znaleźć, a jakie tylko powinny.

Maj - Czerwiec 2017, Ewelina Gumienna

Wynagrodzenie chorobowe

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, z uwagi na liczbę należnych i wypłacanych pracownikom świadczeń, rodzi problemy.

Marzec - Kwiecień 2017, Joanna Stępniak
« poprzednia