Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Polecane książki » Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które należy chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy o pracę? Co zrobić, gdy utracimy kontrolę nad zgromadzonymi informacjami?

Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują praktyczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych oraz przygotowania do kontroli PUODO.

W książce zostały wyjaśnione zasady ochrony danych osobowych, m.in. w ramach:

  • pozyskiwania i przetwarzania danych pracowników,
  • prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i współpracy z agencjami rekrutacyjnymi,
  • nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy,
  • ewidencji czasu pracy i informowania o planach urlopowych,
  • udzielania informacji podmiotom trzecim na prośbę lub za zgodą pracownika.

Ponadto opisano obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze publicznej i prywatnej oraz zagadnienia dotyczące outsourcingu usług w obszarze HR. Do opracowania została dołączona płyta CD, na której znajdują się przydatne wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych pracowników.

Liczba stron: 238

Autorzy:

Andrzej Boboli – senior consultant w Olesiński & Wspólnicy sp.k., doradza na gruncie rodo m.in. europejskim liderom branży e-commerce, chemicznej i produkcyjnej. Projektował systemy transgranicznych transferów danych oraz uczestniczył w zespołach wprowadzających na polski rynek pierwsze rozwiązania typu cloud. Regularnie publi­kuje w dziennikach ogólnopolskich i prasie branżowej.

Mateusz Borkiewicz – adwokat, manager zarządzający zespołem obsłu­gującym liderów rynku e-commerce w Olesiński & Wspólnicy sp.k. Na co dzień doradza w obszarach związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście sprzedaży konsumenckiej i świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym cloud computingu, z uwzględnieniem kontekstu transgranicznego. Prelegent oraz au­tor publikacji branżowych.

Agata Cisowska – HR manager w Olesiński i Wspólnicy sp.k. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych przedsiębiorstw, co zaowocowało praktyczną znajomością zagad­nień z wielu obszarów zarządzania zasobami i relacjami ludzkimi. Zajmowała się projektami wdrożenia narzędzi informatycznych dla HR. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem orga­nizacji i personelu oraz outsourcingiem funkcji HR. Członek think tanku HR Influencers.

Kamila Koszewicz – adwokat, global privacy counsel odpowiedzial­na za kwestie przetwarzania danych osobowych w globalnej gru­pie spółek technologicznych. Od 2010 r. doradza liderom rynku i międzynarodowym grupom kapitałowym. Projektowała i wdra­żała systemy przetwarzania danych osobowych, w tym w obszarze rekrutacji i zatrudnienia oraz transgranicznego przetwarzania da­nych, a także realizowała kompleksowe audyty i badania due dili­gence. Autorka licznych publikacji i książek o tej tematyce.

Grzegorz Leśniewski – adwokat, założyciel butikowej kancelarii Le­śniewski Legal specjalizującej się m.in. w tematyce ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych (IOD). Od 2011 r. doradza w strategicznych tematach znajdujących się na styku prawa i nowo­czesnych technologii, w tym także pracodawcom zatrudniającym tysiące osób na całym świecie. Przeprowadził dziesiątki audytów, uczestniczył we wdrażaniu rodo m.in. w globalnej firmie telekomu­nikacyjnej oraz jej spółkach zależnych znajdujących się w Europie, USA oraz Azji. Autor książek i wielu publikacji branżowych, prele­gent podczas licznych konferencji.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16