Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Polecane książki » Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy

Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy

Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Samorządowy stosunek pracy, od starań o jego nawiązanie aż do zakończenia, wywołuje szereg trudności, z którymi muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w jst. Problemy generowane są przez niedoskonale sformułowane przepisy prawa oraz różne ich interpretacje, których dokonują podmioty uprawnione do kontroli.

Podstawowym założeniem publikacji jest wsparcie w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania oraz zasad tworzenia i stosowania przepisów regulaminów pracy oraz wynagradzania.

Autor wyjaśnia te kwestie w sposób przystępny, poparty licznymi przykładami, bez odnoszenia się do teoretycznych aspektów. Podane w książce praktyczne rozwiązania pomogą w uniknięciu odpowiedzialności lub w jej zminimalizowaniu, jeśli przeciwko pracodawcy zostaną skierowane roszczenia albo będą mu postawione zarzuty.

W książce zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące:

  • konieczności organizowania naboru otwartego i konkurencyjnego,
  • definicji osoby po raz pierwszy podejmującej pracę,
  • granic swobody pracodawcy w kształtowaniu regulaminów wynagradzania i ustalania pakietów wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • organizacji i ewidencjonowania czasu pracy,
  • sposobów rozliczania pracy poza harmonogramem (praca w dniówce roboczej, w święto, w niedzielę, w sobotę, podróż służbowa i szkolenia),
  • podstaw wypłacania pracownikom samorządowym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Opracowanie skierowane jest do sekretarzy, pracowników kadr, osób zarządzających personelem, zajmujących się kadrami i płacami oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa pracy w samorządzie terytorialnym.

Liczba stron: 208

Autor:

Przemysław Wojnicz - sędzia sądu pracy, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe organizowane przez PAN i KSSiP. Autor licznych publikacji prasowych, uznany wykładowca specjalizujący się w tematyce związanej z samorządowym prawem pracy.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16