Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Wartość wyżywienia w podróży służbowej
 
Aleksander Gniłka

Wartość wyżywienia w podróży służbowej

Jak ma postąpić pracodawca, który wysłał swoich pracowników w podróż służbową i zapewnił im wyżywienie? Czy powinien weryfikować wartość wyżywienia w podróży służbowej, czy tylko zmniejszyć odpowiednio wysokość diet z tego tytułu?

Pracownik został wysłany w podróż służbową. Podczas jej rozliczenia przedstawia rachunki za wyżywienie (obiad, kolację), ponadto miał zapewniony hotel, w cenie którego wliczone było śniadanie. Rachunki za konsumpcję przewyższają ustalone limity określone w rozporządzeniu dotyczącym podróży służbowej. Czy ich wartość ma swoje konsekwencje przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Wysokość diety

W § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowej) ustawodawca wskazał, że pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych, autor publikacji z tematyki prawa podatkowego, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.