Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Lipiec - Sierpień 2017

Nowy pracownik w jednostce – obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie nowego pracownika jest bardzo ważnym momentem dla całej jednostki zarówno pod względem organizacyjnym, jak i formalnym. Każdy pracodawca musi być świadomy licznych obowiązków z tym związanych.

więcej »

Urlop bezpłatny

Pracownik na podstawie pisemnego wniosku może zwrócić się do pracodawcy o udzielenie mu bezpłatnego urlopu. Okres tego urlopu jest szczególnym okresem w zatrudnieniu pracownika, ponieważ nie wlicza się go do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2017

Naruszenie przepisów o czasie pracy

Pracodawca, przygotowując harmonogram czasu pracy, musi uwzględnić szereg zasad dotyczących m.in. dobowej i tygodniowej normy czasu pracy. Zobowiązują go do tego liczne przepisy, ich nieprzestrzeganie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.

więcej »

Koszty postępowania przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych jest z zasady odpłatne. Dotyczy to także spraw pracowniczych prowadzonych przed sądem pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2017

Zadaniowy czas pracy

Jednym z systemów czasu pracy przewidzianych w przepisach prawa pracy jest zadaniowy czas pracy. Może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania.

więcej »