Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2017 » Rubryka » FORUM KADR I PŁAC W ADMINISTRACJI - relacja

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

FORUM KADR I PŁAC W ADMINISTRACJI - relacja

Forum Kadr i Płac w Administracji to ogólnopolska konferencja przygotowana dla osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w jednostkach sektora publicznego. Organizatorem wydarzenia był wydawca magazynu „Kadry i Płace w Administracji”.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących spornych kwestii w zakresie trudnej dziedziny, jaką jest prawo pracy. Ostatnie liczne zmiany (o których na bieżąco informujemy na łamach „Kadr i Płac w Administracji”), w tym nowelizacja świadectw pracy, wprowadzenie minimalnej stawki za godzinę pracy, z którą wiążą się nowe zasady rozliczania pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, oraz ustalenie dla nich podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych, a także dynamiczne zmiany na rynku pracy, sprawiają, że praca pracowników zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych nie jest prosta.

Uczestnicy konferencji wykazali się wielką ciekawością podczas 3-dniowego forum. Nie tylko wzięli udział w licznych wykładach oraz spotkaniach, ale zadawali także mnóstwo pytań, byli dociekliwi i zainteresowani przedstawioną problematyką. Dyskusjom, także kuluarowym, nie było końca. Ich zwieńczeniem była uroczysta kolacja.

Na wykładach przygotowanych przez uzna- nych specjalistów prawa pracy, głównie praktyków, trenerów i szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem, poruszono wiele zagadnień dotyczących m.in.:

• odpowiedzialności pracodawców;

• kwestionowania umów cywilnoprawnych przez PIP w sytuacji, w której zawarto je w warunkach typowych dla stosunku pracy;

• obowiązków pracodawców dotyczących minimalnej stawki godzinowej, w tym ewidencji czasu pracy takich pracowników oraz ustalenia metody rozliczania wykonanej pracy;

• rekompensowania pracy nadliczbowej w samorządzie i służbie cywilnej;

• łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy;

• systemu ruchomego czasu pracy;

• zmian w świadectwach pracy;

• uprawnień związków zawodowych;

• tego, czym jest mobbing oraz jak mu przeciwdziałać w miejscu pracy;

• rozstrzygania o podstawie ubezpieczenia i wymiarze składek na ubezpieczenia społeczne przy zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji” Łukasz Paroń powitał uczestników oraz wprowadził ich w tematykę: „Forum kierujemy do wszystkich tych osób, które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów kadrowo-płacowych, zatrudnieniem pracowników, ale i osób cywilnoprawnych, ponieważ od tego roku ustawodawca zmienił ochronę pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Będziemy zajmować się minimalną stawką godzinową, problemami związanymi ze świadectwami pracy, rekompensowaniem pracy w samorządzie i służbie cywilnej, rozliczać ruchomy czas pracy. Zajmiemy się niuansami szeroko rozumianego czasu pracy, w tym szczególnym działem, jakim jest łączenie urlopów rodzicielskich z wykonywaniem pracy, ponieważ to te uprawnienia hybrydowe stają się coraz popularniejsze wśród pracowników. Przy okazji chciałbym podziękować za wsparcie konferencji naszym patronom: Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prelegenci:

WIKTOR CAJSEL – doktor nauk prawnych, radca prawny, autor książek i publikacji z zakresu prawa pracy, doświadczony praktyk.

JACEK RAJEWICZ – radca prawny, kierownik działu BHP, szkoleniowiec, autor licznych publikacji.

MAREK CHOCZAJ – szkoleniowiec i trener, praktyk oraz specjalista w rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie prawa pracy.

BARBARA SERAFINOWSKA – trener, szkoleniowiec i wykładowca w dziedzinie prawa pracy, specjalista w szeroko pojętym prawie pracy z uwzględnieniem pozycji związków zawodowych oraz skomplikowanych zagadnień systemowych.

EWELINA GUMIENNA – pracownik działu kadr jednostki samorządowej, autorka artykułów skupiających się na prawie pracy w samorządzie.

Krzysztof Sprutta – członek Rady Programowej „Kadr i Płac w Administracji”, radca prawny w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu, doświadczony praktyk i autor wielu publikacji.

ŁUKASZ PAROŃ – redaktor naczelny magazynu „Kadry i Płace w Administracji”, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy.

Przemysław Wojnicz – członek Rady Programowej „Kadr i Płac w Administracji”, sędzia sądu pracy, autor wielu publikacji prasowych, wykładowca w dziedzinie samorządowego prawa pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.