Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach cz. II

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Marek Rotkiewicz

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach cz. II

Przedstawiamy drugą część odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi od początku 2017 r. przepisami o minimalnym wynagrodzeniu.

Zawieramy zlecenia z przedsiębiorcą, który sam wykonuje całość prac, jednak zatrudnia on na stałe osobę do prowadzenia biura. Czy nasz zleceniobiorca podlega przepisom o stawce minimalnej? Jeśli tak, to jak oceniać okresy, w których pracownica naszego zleceniobiorcy jest na urlopie wypoczynkowym, choruje albo korzysta z uprawnień macierzyńskich (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy)?

W trakcie nieobecności związanych z wykorzystywaniem wskazanych urlopów pracownica nadal pozostaje w zatrudnieniu. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2015 r., poz. 1240) – dalej: umwp – nie wymaga, by dla zaistnienia wyłączenia przedsiębiorcy spod przepisów o stawce minimalnej zatrudniona przez niego osoba faktycznie świadczyła pracę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy zatrudniona osoba wykonuje umowę zlecenia zawartą przez jej pracodawcę.

Umowa zlecenia zawarta ze zleceniobiorcą będącym przedsiębiorcą jest objęta przepisami o stawce minimalnej, gdy są spełnione następujące warunki:

  • przedsiębiorca jest osobą fizyczną (a nie osobą prawną lub jednostką organizacyjną);
  • przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce lub państwie, które nie jest członkiem UE lub EOG;
  • przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
  • umowa zlecenia jest zawarta ze zleceniodawcą będącym przedsiębiorcą lub inną jednostką organizacyjną niż przedsiębiorca;
  • umowa nie została wyłączona spod stosowania tych przepisów w art. 8d umwp.

Każdy przedsiębiorca, który jest pracodawcą albo zatrudnia zleceniobiorców, jest wyłączony spod przepisów o stawce minimalnej.

Użyta przy tym w umwp liczba mnoga („pracowników”, „zleceniobiorców”) nie może być odczytywana literalnie. Zatrudnienie co najmniej jednej osoby powoduje, że przedsiębiorca staje się pracodawcą i jako taki jest wyłączony spod przepisów o stawce minimalnej. Przepisy nie doprecyzowują kwestii tego zatrudnienia.

Nie ma znaczenia, czy pracownica realizuje umowę podlegającą przepisom o stawce minimalnej. Mówimy tutaj o samym fakcie bycia pracodawcą. Przedsiębiorca wskazany w pytaniu w pełni podlega zwolnieniu. On jako firma zatrudnia pracownicę. Nieistotne jest, czym ta pracownica zajmuje się w ramach pracy ani to, jak jest rozliczana za swoją pracę.

Ciekawą kwestią będą jednak nieobecności. Ustawodawca nie odniósł się do tego zagadnienia, wskazując jedynie na samo zatrudnienie. Oznacza ono zaś pozostawanie w stosunku pracy, którego nie wyłącza nieobecność. Ustawodawca w przepisach umwp nie wskazuje także na konieczność faktycznego wykonywania pracy przez zatrudnionych pracowników, a na samo ich zatrudnienie. Nieobecności zaś, nawet długie (urlopy macierzyński i rodzicielski, wychowawczy), nie zmieniają nic w tym, że zleceniobiorca nadal jest pracodawcą, ciągle zatrudnia pracownicę. Dlatego też decydujące dla statusu zleceniobiorcy w kontekście przepisów o stawce minimalnej będzie istnienie zatrudnienia w okresie, w którym jest związany zleceniem, a nie rzeczywiste wykonywanie zlecenia.

Inaczej należałoby potraktować jedynie urlop bezpłatny. Nie powoduje on zakończenia zatrudnienia, ale na tle innych nieobecności jest specyficznym okresem, w którym zatrudnienie niejako zostaje zawieszone, nie są realizowane wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika.

W związku z obowiązywaniem przepisów o stawce minimalnej przy zleceniach mamy pytanie dotyczące okresów wynagradzanych, za co przysługuje stawka minimalna, tzn. czy opłacamy cały czas np. spędzony przez zleceniobiorcę w naszej jednostce?

[...]

Marek Rotkiewicz
specjalista prawa pracy, doradca, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.