Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec – Sierpień 2018 » Rubryka » II Forum Kadr i Płac w Administracji, 14–16 maja 2018 r., Ciechocinek - relacja
 

II Forum Kadr i Płac w Administracji, 14–16 maja 2018 r., Ciechocinek - relacja

II Forum Kadr i Płac w Administracji to ogólnopolska konferencja dedykowana osobom zajmującym się sprawami kadrowo-płacowymi w jednostkach sektora publicznego, uwzględniająca tegoroczne zmiany w prawie pracy oraz rozpoczęcie stosowania przepisów rodo. Organizatorem wydarzenia był wydawca magazynu „Kadry i Płace w Administracji”.

Konferencję rozpoczął redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji” Łukasz Paroń: „Witam państwa na II Forum Kadr i Płac w Administracji poświęconym różnego rodzaju zagadnieniom i węzłowym problemom z zakresu prawa pracy. Będziemy omawiali zagadnienia związane z zawieraniem umów o pracę w samorządzie, aktami osobowymi, nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, zagadnieniami związanymi z profilaktyką antymobbingową i antydyskryminacyjną. Będziemy również koncentrowali się na sprawach związanych z porządkiem w zakładzie pracy dzięki właściwemu wprowadzaniu i formułowaniu regulaminów pracy i wynagradzania czy wreszcie stosowaniu odpowiednich zasad kształtowania wynagrodzenia za pracę. Przy okazji chciałbym podziękować serdecznie za wsparcie konferencji naszemu patronowi – Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Chciałbym również podziękować wszystkim prelegentom, a także gościom, którzy będą uczestniczyli w naszym forum. Zapraszamy”.

Pierwszy dzień zainaugurował wykład Olgierda Kucharskiego dotyczący dokumentacji pracowniczej w teorii oraz praktyce, w którym prelegent poruszył takie kwestie, jak dokumenty obligatoryjne i fakultatywne, jakie dodatkowe dokumenty warto wprowadzić w zakładzie pracy, aby uniknąć sporów między pracownikami a przełożonymi, oraz to, jak wyglądają projektowane zmiany, które mają wprowadzić dokumentację pracowniczą. Ostatni wykład tego dnia, Tomasza Cygana, dotyczył ochrony danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, podczas której uczestnicy i prelegenci mogli lepiej się poznać, porozmawiać i miło spędzić wieczór.

Drugi dzień rozpoczął wykład Agnieszki Czajkowskiej poświęcony procedurom przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Następnie o praktycznym znaczeniu regulaminów pracy i wynagradzania, o tym, po co je tworzymy, jakie korzyści płyną z nich dla pracowników, mówił Marek Choczaj. O dokumentacji, tym razem związanej z przyznawaniem świadczeń socjalnych, jakie dokumenty przygotować, aby przyznanie świadczeń było zgodne z prawem i dodatkowo uwzględniało prawne możliwości pracodawców w tym zakresie, mówił Roman Bizunowicz. Prezentację o urlopach rodzicielskich przygotowała Justyna Koryś, która poruszała w niej takie aspekty, jak ustalanie wymiaru urlopu, formy jego wykorzystania, uprawnienia do przyznania urlopów oraz sposoby ich dokumentowania. Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji” poruszył kwestie kształtowania wynagrodzeń za pracę oraz wymagania dokumentacyjne dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców. Barbara Serafinowska omówiła propozycje zmian w prawie pracy w związku z projektami kodeksów pracy oraz to, na jakim etapie są postulowane zmiany. O nietypowych zdarzeniach pracowniczych, takich jak np. podróż służbowa, praca terenowa, szkolenia, oraz o tym, jak je rozliczać, mówił Marek Choczaj. Dzień zakończył wykład Jacka Rajewicza na temat procedur i dokumentów w dziedzinie BHP w jednostce sektora finansów publicznych.

Trzeci dzień forum rozpoczęliśmy od bardzo aktualnego problemu, jakim jest zatrudnianie cudzoziemców. O wymogach formalnych, warunkach legalnego powierzenia pracy, pozwoleniach na pracę opowiedział Paweł Stachurski. Ewelina Gumienna z kolei zreferowała problem prawidłowego zawierania umów o pracę w samorządzie na praktycznych przykładach. Forum zakończył referat Przemysława Wojnicza poruszający problem potrąceń z wynagrodzeń za pracę w praktyce egzekucyjnej.


Roman Bizunowicz
– ekspert z zakresu prawa pracy, specjalizujący się w obszarze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu tej instytucji prawnej

Marek Choczaj
– szkoleniowiec i trener, praktyk oraz specjalista w rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie prawa pracy

mec. Tomasz Cygan
– adwokat, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Agnieszka Czajkowska
– specjalista w zakresie prawa pracy, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia kursów dla pracodawców z obszaru zagadnień prawa pracy i HR

Ewelina Gumienna
– pracownik działu kadr jednostki samorządowej, autorka artykułów skupiających się na prawie pracy w samorządzie

Justyna Koryś 
– ekspert z zakresu prawa pracy z dużym doświadczeniem praktycznym w rozwiązywaniu problemów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

Olgierd Kucharski 
– doktor nauk prawnych, wieloletni doświadczony praktyk stosowania prawa pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu złożonych problemów prawniczych

Łukasz Paroń 
– redaktor naczelny magazynu „Kadry i Płace w Administracji”, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy

Jacek Rajewicz
– radca prawny, kierownik działu BHP, szkoleniowiec, autor licznych publikacji

Barbara Serafinowska
– trener, szkoleniowiec i wykładowca w dziedzinie prawa pracy, specjalista w szeroko pojętym prawie pracy z uwzględnieniem pozycji związków zawodowych oraz skomplikowanych zagadnień systemowych

Paweł Stachurski
– adwokat, specjalizujący się w prawie pracy, zwłaszcza w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Przemysław Wojnicz
– członek Rady Programowej „Kadr i Płac w Administracji”, sędzia sądu pracy, autor wielu publikacji prasowych, wykładowca w dziedzinie samorządowego prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.