Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad - Grudzień 2017
 

Listopad - Grudzień 2017

Dodatki specjalne w samorządzie

Jednym z finansowych narzędzi motywowania urzędników do dodatkowej pracy może być przyznawany dodatek specjalny. Istnieje też grupa stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, którym ten dodatek należy się obowiązkowo.

więcej »

Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem

Przepisy prawa pracy formułują szereg przepisów o charakterze ochronnym. Wiąże się to z funkcją ochronną prawa pracy, która, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie chronić pracownika jako ekonomicznie słabszą stronę stosunku pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad - Grudzień 2017

Czas pracy w podróży służbowej

Na czas podróży służbowej składa się czas przemieszczania się pracownika z jednego miejsca do drugiego (np. z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania podróży służbowej i z powrotem) oraz czas wykonywania czynności, z uwagi na które polecono pracownikowi wyjazd w delegację.

więcej »

Wykroczenia przeciwko czasowi pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad - Grudzień 2017

Stosunek pracy na podstawie mianowania

W przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art. 76 kp) nawiązuje się stosunek pracy w ramach mianowania. Mianowanie jest szczególnym rodzajem zawarcia stosunku pracy, gdyż dochodzi do niego w formie pozaumownej, a kandydat na pracownika mianowanego musi spełniać dość wysokie wymagania.

więcej »