Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Listopad – Grudzień 2018

Czas pracy kierowców w samorządzie

Specyfika pracy kierowców – głównie kierowców samochodów osobowych – wiąże się z różnymi porami doby oraz dniami, w których jest wykonywana, bardziej niejednolitą długością dziennej pracy i z bardzo trudnym planowaniem konkretnego zapotrzebowania na pracę na dłuższy czas. 

więcej »

Formy wykonywania zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów polskiego prawa pracy powinna zostać dostosowana do przepisów unijnych. Pracodawców obarcza się w nich obowiązkami wyznaczenia pracownika lub pracowników do prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad – Grudzień 2018

Dostęp do akt osobowych

Każdy podmiot zatrudniający pracowników, a więc będący pracodawcą w rozumieniu kp, jest jednocześnie administratorem danych osobowych tych osób, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo). 

więcej »

Czy czas szkolenia jest czasem pracy?

Przyjęło się uważać, że czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy. Również w przypadku pracowników samorządowych należy wskazać, iż udział w szkoleniach nie jest pracą określonego rodzaju, nie wchodzi w zakres czynności. Kodeks pracy nie zobowiązuje pracownika do udziału w szkoleniach.

więcej »

Rezydent czy nierezydent?

Zgodnie z zasadą rezydencji opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danego podmiotu, który ma siedzibę na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca ich powstania. Natomiast w zasadzie źródła opodatkowaniu w danym państwie będą podlegały te dochody, które mają źródło w danym państwie.

więcej »