Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Listopad - Grudzień 2019

Przetwarzanie danych osobowych w zfśs

Wejście w życie, a następnie od 25 maja 2018 r. rozpoczęcie stosowania rodo spowodowało zmiany także w zakresie przetwarzania danych osobowych w zfśs. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rodo zawierała także propozycje zmian w uzfśs.

więcej »

Rekompensowanie pracy nadliczbowej wg ustawy samorządowej

Jak rozliczyć pracę nadliczbową pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę? Jak to wygląda w sytuacji, w której pracownik samorządowy poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje także liczne dodatki, nagrody i odprawy?

więcej »

Skutki przyznania zapomogi

Pomoc dla pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, może przybrać zarówno charakter finansowy, jak i materialny. Najczęściej spotykaną formą pomocy dla pracowników są zapomogi. Jak wskazuje praktyka, kwestie ich rozliczenia od lat powodują spory między podatnikami a organami podatkowymi.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad - Grudzień 2019

Obniżenie wynagrodzenia za źle wykonaną pracę

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem zarówno obligatoryjnym, jak i ekwiwalentnym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik otrzyma wynagrodzenie, gdy nie wykonuje pracy. Przypadki te są ściśle określone w przepisach prawa (np. urlop wypoczynkowy, czas szkoleń w zakresie BHP, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy) – art. 80 kp.

więcej »

Ocena wyników pracy pracownika

Pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Samo wynagrodzenie nie zastąpi jednak rzetelnej oceny wyników jego pracy. A prawo do obiektywnej oceny gwarantują mu przepisy Kodeksu pracy oraz orzecznictwo sądowe.

więcej »