Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2020
 

Maj - Czerwiec 2020

następny numer »

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas COVID-19

Mimo stanu epidemii wielu pracodawców wraca do normalnej działalności, a co za tym idzie, podejmuje także decyzje personalne, które skutkują rozwiązaniem umowy o pracę. Pojawia się jednak problem wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy o pracę osobiście. więcej »

Porozumienia zbiorowe

W niniejszym artykule omawiamy charakter prawny instrumentów zbiorowego prawa pracy, jakim niewątpliwie są porozumienia zbiorowe, zawierane w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i nie tylko w nich. więcej »

Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej

Przepisy antywirusowe przyznały części pracodawcom możliwości czasowego ustalenia znacznych zmian w zakresie organizacji czasu pracy bez konieczności wprowadzania zmian prawa wewnątrzzakładowego. Przyjrzyjmy się im. więcej »

Wyłonienie instytucji finansowej – zmiany w PPK

Pozostało 6 miesięcy do rozpoczęcia wdrażania ostatniego etapu programu pracowniczych planów kapitałowych. Wyłonienie instytucji finansowej będzie jednym z pierwszych kroków uczestniczących w nim podmiotów zatrudniających. Jak się do tego przygotować? Czy pandemia koronawirusa ma wpływ na zmiany w PPK?
więcej »

Ustalanie kosztów przy umowach o pracę i cywilnoprawnych

Pracodawca, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, powinien uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Mimo że przepisy w tym zakresie wydają się jasne, jak wskazuje praktyka, w kwestii ich stosowania bardzo często dochodzi do sporów między organami podatkowymi a pracodawcami. więcej »