Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Odszkodowania wypłacane przez zakład pracy
 
Aleksander Gniłka

Odszkodowania wypłacane przez zakład pracy

Wraz z nawiązaniem stosunku pracy mogą się pojawić sytuacje zmuszające strony stosunku pracy do wypłaty świadczeń o charakterze sankcyjnym, w tym odszkodowań wypłacanych przez zakład pracy.

W związku ze stosunkiem pracy pracownik otrzymuje różnego rodzaju świadczenia, jednym z nich jest odszkodowanie.

Jest ono przychodem związanym ze stosunkiem pracy, co jeszcze nie oznacza, że należy odprowadzać od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Poszczególne świadczenia mogą bowiem korzystać ze zwolnień podatkowych i wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym zdrowotne.

Odszkodowanie jako źródło przychodu

W potocznym rozumieniu odszkodowanie to wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty. Pracownikom najczęściej wypłaca się je wtedy, gdy zostały naruszone ich prawa, w wyniku czego ponieśli określoną szkodę (np. pracownik został zwolniony niezgodnie z prawem, w wyniku czego utracił możliwość dalszego zarobkowania). W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c updof oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.