Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Marzec - Kwiecień 2017

Minimalna stawka a obowiązki zleceniodawcy

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej przy umowach zlecenia to nie tylko konieczność wypłaty za każdą godzinę realizacji usług kwoty co najmniej 13 zł. To również prowadzenie zestawień liczby godzin pracy i comiesięczne wypłaty.

więcej »

Świadectwo pracy po zmianach

Rok 2017 w zakresie prawa pracy przyniósł przede wszystkim zmiany w zasadach wydawania świadectwa pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem z obszaru prawa pracy, wydawanym przez pracodawcę w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy łączącego go z pracownikiem.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Marzec - Kwiecień 2017

Wynagrodzenie chorobowe

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, z uwagi na liczbę należnych i wypłacanych pracownikom świadczeń, rodzi problemy.

więcej »

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Z myślą o rodzicach-pracownikach, którzy nie chcą całkowicie rezygnować z pracy zawodowej na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem, ustawodawca dopuścił łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e § 1 kp).

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Marzec - Kwiecień 2017

Dyskryminacja przy wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością, którą może podjąć pracodawca i pracownik. W przypadku pracodawcy kp wymaga niekiedy przedstawienia pracownikowi uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę. Taka przyczyna, nawet jeśli odpowiada prawdzie, może nasuwać podejrzenia o dyskryminację.

więcej »