Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Krzysztof Sprutta

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Każde z rodziców może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, w całości lub dzieląc go na części. Osoby pobierające zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego nie tracą prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Koniecznym warunkiem do skorzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego niezależnie od tego, które z rodziców będzie z tego urlopu korzystało, jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem o jego udzielenie. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Odrębne wnioski dotyczące udzielenia w całości lub części urlopu rodzicielskiego powinny być składane w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu albo jego części (nie więcej niż cztery).

Prawo do zasiłku

Ubezpieczona, która urodziła dziecko, lub ubezpieczony-ojciec dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w kp jako okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 32 tygodni (224 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 34 tygodni (238 dni) – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w kp jako okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 32 tygodni (224 dni) – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • 34 tygodni (238 dni) – w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
  • 29 tygodni (203 dni) – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, gdy pracownik ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego jest adresowany zarówno do ubezpieczonej-matki dziecka, jak i ubezpieczonego-ojca wychowującego dziecko. W przypadku łączenia przez rodziców urlopów mogą oni wykorzystać zasiłek macierzyński za okres nie dłuższy niż pełny wymiar urlopu rodzicielskiego, czyli 32, 34 lub 29 tygodni. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym albo po okresie pobierania zasiłku za okres, który odpowiada okresowi urlopu macierzyńskiego, w wymiarze podstawowym przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem. Może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w czterech częściach stanowiących wielokrotność tygodnia, żadna jednak nie może być krótsza niż osiem tygodni.

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki:

  • pierwsza część, która w przypadku urodzenia jednego dziecka nie może być krótsza niż 6 tygodni, natomiast w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie nie krótsza niż 3 tygodnie;
  • gdy pozostała do wykorzystania ostatnia część urlopu jest krótsza niż osiem tygodni.

Pracownik w każdym czasie może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy.

[...]

Krzysztof Sprutta
radca prawny w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.