Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Marzec – Kwiecień 2018

Premie i nagrody w wynagrodzeniu urlopowym

Pracodawcy samorządowi, chcąc motywować pracowników do efektywniejszej pracy, przyznają im, poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkowe profity pieniężne, m.in. premie lub nagrody. Informacja o tym może zostać zawarta w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania. Często jednak te dwa pojęcia są mylone.

więcej »

Profilaktyka antymobbingowa

Mobbing jest zjawiskiem często błędnie definiowanym, nieuświadamianym sobie do końca, ignorowanym, a przez to niebezpiecznym. Jego celem jest wyeliminowanie pracownika z zespołu, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie wszelkim jego przejawom i innym niepożądanym zachowaniom oraz prowadzenie wśród pracowników profilaktyki antymobbingowej.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Marzec – Kwiecień 2018

Zmiany w PIT w 2018 r.

Nowy rok przynosi zmiany również w podatkach. Ustawodawca tradycyjnie wprowadził szereg modyfikacji przepisów podatkowych. Co dokładnie się zmienia? Sprawdzamy najważniejsze informacje i zmiany, jakie dla pracowników i pracodawców przyniósł 2018 r.

więcej »

Ochrona przed potrąceniami w 2018 r.

W terminie wypłaty pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub w obowiązujących u danego pracodawcy przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie wynagradzania). Pracodawca nie może zmniejszyć wysokości tego wynagrodzenia, dokonując z niego jakichkolwiek potrąceń, bez upoważnienia ustawowego ­ albo pisemnej zgody pracownika.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Marzec – Kwiecień 2018

Urlop na żądanie w orzecznictwie SN

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. Prawo do tego urlopu nie jest prawem absolutnym pracownika, a jego udzielenie nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

więcej »