Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Łączenie zwolnień w PIT przy świadczeniach z zfśs
 
Aleksander Gniłka

Łączenie zwolnień w PIT przy świadczeniach z zfśs

Działalność socjalna pracodawcy może, a w niektórych przypadkach musi być realizowana przez pracodawcę za pośrednictwem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponoszenie przez pracodawcę wydatków na działalność socjalną, w tym z zfśs, będzie rodziło rozmaite skutki na gruncie prawa podatkowego nie tylko dla pracodawcy, lecz także dla pracowników i innych osób uprawnionych do świadczeń określonych regulaminem zfśs.

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zfśs zostały uregulowane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfśs). Zgodnie z art. 1 tej ustawy zfśs jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Podstawowym zadaniem funduszu jest sfinansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej m.in. na rzecz pracowników i ich rodzin.

Działalność socjalna

Działalność socjalna w potocznym znaczeniu tego pojęcia jest utożsamiana z zaspokajaniem potrzeb bytowych materialnych i kulturalnych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Skoro zatem środki zfśs mają na celu wsparcie osób potrzebujących, czy można uznać, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.