Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Sierpień 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Ryczałt samochodowy dla pracownika samorządowego
 
Aleksander Gniłka

Ryczałt samochodowy dla pracownika samorządowego

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi możliwość przemieszczania się w celu wykonania określonych zadań służbowych, na przykład przez zapewnienie samochodu służbowego. Jeśli nie jest to możliwe, pracownik może wykorzystywać prywatny samochód do celów służbowych.

Rys. B. Brosz

Jeśli pracownik wyjeżdża w podróż służbową, zwrot kosztów z tym związanych (w tym z tytułu używania samochodu prywatnego) odbywa się na zasadach wynikających z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jeśli jednak samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, ale nie w ramach podróży służbowych (do jazd lokalnych), zwrot kosztów powinien nastąpić na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: rozporządzenie).

Możliwość używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych na podstawie umów cywilnoprawnych wynika z art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Natomiast same zasady rozliczeń wydatków z tytułu wykorzystywania takich pojazdów określa rozporządzenie.

[…]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, autor publikacji z tematyki prawa podatkowego, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.