Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Styczeń - Luty 2017

Praca nadliczbowa osób kierujących pracownikami

Osoby na stanowiskach kierowniczych wykonują pracę w godzinach nadliczbowych bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku. Wyjątkiem są pracownicy samorządowi oraz pracownicy służby cywilnej, których obowiązują regulacje odrębne od kodeksowych.

więcej »

Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2017 r.

Wymiar czasu pracy w danym roku kalendarzowym jest uzależniony od tego, na jakie dni przypadają konkretne miesiące oraz jak są w nich usytuowane święta. W 2017 r. wymiar czasu pracy wynosi 2000 godzin.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Styczeń - Luty 2017

Prawo do krytyki pracodawcy

Stosowanie krytyki wobec swojego pracodawcy jest dopuszczalne przepisami prawa. Jednak taka krytyka musi mieć jasno określone granice, być wyrażona w odpowiedniej formie. Zabrania się w niej publicznego zniesławienia i obrażania.
 

więcej »

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka wynagrodzenia będzie dotyczyła także umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Osoby wykonujące zlecenie lub świadczące usługi będą miały zagwarantowaną stawkę godzinową, natomiast osoby świadczące pracę mają zagwarantowane wynagrodzenie miesięczne.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Styczeń - Luty 2017

Nieodpłatne świadczenia pozapłacowe

Pracodawcy, którzy obejmują swoich pracowników pakietem dodatkowych świadczeń, nie mogą zapominać o tym, że mogą one wywoływać określone skutki w podatku dochodowym pracowników. W tym te najmniej pożądane.

więcej »