Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Styczeń – Luty 2018

Ustalanie wymiaru czasu pracy

Wraz z nadejściem nowego roku zmianie ulegają również pewne dane i wskaźniki z zakresu prawa pracy. Przypominamy, jak obliczyć wymiar czasu pracy, ile będzie dni do przepracowania w 2018 r., jaki będzie współczynnik urlopowy, ile godzin będzie do przepracowania w różnych okresach rozliczeniowych.

więcej »

Będzie inaczej w niedzielę

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 listopada 2017 r. przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz w niektóre inne dni. Jest to szczególny akt prawny, albowiem zmienia dotychczasowe podejście do pracy w handlu w niedzielę, ale również w inne dni.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Styczeń – Luty 2018

Nagrody i premie

Miesięczne wynagrodzenie za pracę może kształtować wiele składników. Pracownik może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagrody lub premii. Ogólne przepisy prawa pracy zawierają regulacje w sprawie przyznania nagrody, natomiast nie została w nich uregulowana kwestia przyznawania i wypłacania premii.

więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Trzynastka” – to potoczne określenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje przede wszystkim pracownikom sfery budżetowej oraz tym pracownikom, dla których wewnętrzne regulacje zakładowe przewidują uprawnienie do tego świadczenia.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Styczeń – Luty 2018

Odzież i obuwie robocze

Z obowiązujących przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca może mieć decydujący wpływ na to, w jakiego typu ubiorze świadczą pracę jego pracownicy. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w tej mierze, bowiem podstawą do oceny prawidłowości stroju pracownika jest charakter jego pracy.

więcej »