Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Rubryka » IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, 3–5 grudnia 2018 r., Wrocław - relacja
 

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, 3–5 grudnia 2018 r., Wrocław - relacja

Czwarta edycja Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP odbyła się w dniach 3–5 grudnia we Wrocławiu w Hotelu Novotel. Organizatorem wydarzenia był wydawca magazynów „Finanse Publiczne”, „Przetargi Publiczne” i „Kadry i Płace w Administracji”. Konferencja została objęta patronatem przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Gmin Wiejskich RP i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów ­Zamówień ­Publicznych.

Tematem przewodnim konferencji, dedykowanej kierownikom jednostek sektora finansów publicznych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli finansowej i zamówień publicznych, były uprawnienia i obowiązki kierownika jednostek sektora finansów publicznych, w tym powierzenie obowiązków i odpowiedzialności pracownikom, konsekwencje prawne w zakresie rodo, rozmowa z trudnym petentem, monitoring pracowników, prawidłowe udzielanie zamówień publicznych. Wykłady podzielone zostały na bloki tematyczne, aby łatwiej było się odnaleźć w bogatym programie forum.

Uczestnicy wysłuchali wykładów na takie tematy, jak problem stosowania prawa unijnego w sytuacjach, w których stoi ono w sprzeczności z krajowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, konsekwencje naruszeń przepisów o zakazie dyskryminacji, molestowania i mobbingu, monitoring pracowników, administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz formy i sposoby dyscyplinowania pracowników. Wspólnie z naszymi specjalistami uczestnicy roztrząsali problemy, z którymi jako kierownicy mają do czynienia na co dzień. Omówili bieżące zmiany, np. w kwestii zasad zadłużania się i spłaty samorządowych długów po nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych ­rozwiązań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.