Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Styczeń - Luty 2020

Nieposzlakowana opinia urzędnika

Czym jest nieposzlakowana, nienaganna opinia i kogo dotyczy? Które przepisy prawa to precyzują? W jakich sytuacjach można utracić nieposzlakowaną opinię? Na te oraz więcej pytań odpowiadamy w naszym artykule.

więcej »

Prawidłowe uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym – cz. 1

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny. Opisane w nich świadczenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika, niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.

więcej »

Pracownicze deklaracje na koniec roku

Poniższe opracowanie wskazuje, jakie dokumenty powinny być przekazane pracownikom, aby uczynili zadość obowiązkom podatkowym.

więcej »

Kara pieniężna jako kara porządkowa

Kara pieniężna jest rodzajem kary porządkowej, która wymierzana jest za wymienione w Kodeksie pracy przewinienia i nie może wynieść więcej niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.

więcej »