Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Wrzesień – Październik 2018

Wykroczenia przeciwko uzfśs

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfśs)1 dotyczy wszystkich podmiotów sfery budżetowej i niewielkiej liczby pozostałych pracodawców. Jest to związane z faktem, że inni pracodawcy (nienależący do „budżetówki”) stosunkowo łatwo mogą zwolnić się z prowadzenia działalności socjalnej.

więcej »

Monitoring w zakładzie pracy

W maju 2018 r. wraz z wejściem w życie reformy dotyczącej przepisów o ochronie danych osobowych doszło do nowelizacji kp. Polegała ona na przyjęciu art. 222–223, w których uregulowano kwestie związane z szeroko pojętym monitoringiem w zakładzie pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień – Październik 2018

Uwagi o świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę

Podczas przyznawania poszczególnych świadczeń na rzecz pracowników należy przyjrzeć się przesłankom prawnym, jakim powinien kierować się pracodawca w toku ustalania uprawnień dla poszczególnych zatrudnionych osób. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na różnice w charakterystyce prawnej poszczególnych rodzajów świadczeń i ich przeznaczenia.

więcej »

Polecenie wyjazdu służbowego

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracowników w podróży służbowej stanowi problem dla niejednego pracodawcy. Ze względu na to, że nie wszystkie kwestie uregulowane są wprost w przepisach, niektóre zasady zostały wykształcone przez orzecznictwo i doktrynę prawa pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień – Październik 2018

Przychód podatkowy z tytułu wyjazdu integracyjnego

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zatrudniający w swojej firmie pracowników organizują dla nich wyjazdowe spotkania, zawierające elementy rekreacyjno-sportowe, których celem jest zintegrowanie pracowników. Koszty takiego wyjazdu często dofinansowane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs).

więcej »