Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Wrzesień - Październik 2019

Pracownik pod działaniem narkotyków

Polskie prawodawstwo w dość szczegółowy sposób normuje problematykę związaną z alkoholem w sferze pracy. Istnieje natomiast znaczna luka w przepisach prawa, które dotyczą narkotyków w miejscu pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2019

Zmiany w wystawianiu i wydawaniu świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wydłużony z 7 do 14 dni termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, a także nowy wzór świadectwa pracy – to najważniejsze zmiany, o których powinni pamiętać pracodawcy, wystawiając świadectwo pracy po 7 września 2019 r.

więcej »

Zasady różnicowania wynagrodzenia za pracę

Dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy wykonują inne obowiązki, bądź takie same obowiązki, ale „w różny sposób”. Sytuacja prawna może być także różnicowana ze względu m.in. na odmienności wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji), stażu pracy (doświadczenia zawodowego) oraz różnic w wykonywaniu pracy (tzw. usprawiedliwiona dyferencjacja stosunku pracy).

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2019

Obowiązki pracodawcy na koniec roku

Wraz z końcem roku na pracodawców zostały nałożone obowiązki względem pracowników w związku z koniecznością corocznego rozliczenia się z fiskusem. Niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że spoczywa na nich obowiązek przekazania jakiejś deklaracji pracownikowi.


więcej »

Nagrody pieniężne dla pracownika

Tematyka nagród wypłacanych pracownikom budzi nadal pewne kontrowersje prawne niezależnie od tego, czy chodzi o pracodawców działających w ramach sfery budżetowej, czy wolnorynkowej.

więcej »