Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » O magazynie

O magazynie

"Kadry i Płace w Administracji" to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Stanowi profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w przepisach o prawie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i innych pragmatykach służbowych. Publikowane artykuły poruszają aktualne tematy i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc zbiór praktycznych opracowań. Piszą dla nas eksperci - doświadczeni praktycy, szkoleniowcy i wykładowcy w zakresie stosowania prawa pracy.

"Kadry i Płace w Administracji" to magazyn polecany kierownikom i pracownikom działów kadr zatrudnionym w:

 • samorządzie
 • jednostkach administracji terenowej
 • urzędach oraz instytucjach państwowych
 • służbie cywilnej
 • placówkach oświatowych
 • przedsiębiorstwach komunalnych
 • ośrodkach wychowawczych i pomocy społecznej
 • spółkach skarbu państwa
 • agencjach rolnych
 • służbach mundurowych
 • służbie zdrowia
 • pozostałych instytucjach budżetowych

Główne działy pisma:

STOSUNEK PRACY

Wyjaśniamy kwestię przygotowania umowy o pracę oraz zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Radzimy, jak przechowywać akta osobowe, budować regulamin pracy i wynagrodzeń , omawiamy obowiązki pracodawcy i pracownika. Opisujemy zasady kierowania pracowników na szkolenia i procedury postępowania przy zdobywaniu przez pracowników kolejnych stopni awansu.

artykuły w dziale »

CZAS PRACY

Poruszamy zagadnienia związane z normami, wymiarem i systemami czasu pracy. Podpowiadamy, jak organizować pracę, prowadzić ewidencję, rozliczać godziny nadliczbowe i delegacje. Wyjaśniamy kto, kiedy i na jakich zasadach ma prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego.

artykuły w dziale »

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA

Opisujemy rodzaje świadczeń, jakie przysługują pracownikowi i sposoby obliczania ich wysokości. Przybliżamy problematykę wynagrodzeń, w tym kwestie dotyczące premii, nagród i odpraw.

artykuły w dziale »

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PODATKI

Komentujemy przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, zwracamy uwagę na kwestie związane z wysokościami składek i zasadami ich naliczania. W dziale podejmujemy także tematykę związaną z opodatkowaniem świadczeń na rzecz pracownika.

artykuły w dziale »

RUBRYKI

BHP

Wyjaśniamy, w jaki sposób pracodawca ma zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników oraz jak organizować szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oceniamy ryzyko zawodowe na różnych stanowiskach pracy.

BHP »