Lipiec – Sierpień 2020

Stosunek pracy Koronawirus jako zagrożenie w miejscu pracy Praca zdalna według tarczy 4.0 Rola związków zawodowych w zakresie porozumień Rodzaj pracy a zakres przedmiotowy poleceń Uprawnienia uczestnika PPK Czas pracy Rozkład czasu pracy Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych według tarczy 4.0 Czas pracy w jst w dobie COVID-1 Służba cywilna a przepisy tarczy Czynności przygotowawcze i…

Maj – Czerwiec 2020

Stosunek pracy Wypowiedzenie stosunku pracy podczas COVID-19 Porozumienia zbiorowe Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy w dobie pandemii Oszczędności kosztów osobowych w administracji publicznej Czas pracy Praca zmianowa jako forma organizacji czasu pracy Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej Wynagrodzenia i świadczenia Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w okresie epidemii Koronawirus a wynagrodzenia Wyłonienie instytucji…

Marzec – Kwiecień 2020

Stosunek pracy Wprowadzenie pracy zdalnej Praca zdalna a inne formy pracy poza siedzibą pracodawcy Badania lekarskie i szkolenia BHP Zwolnienia grupowe Czas pracy Praca zdalna w czasie pandemii Rozliczenie czasu pracy Zaległy urlop zamiast przestoju z powodu COVID-19 Nieobecność w pracy spowodowana kwarantanną Wynagrodzenia i świadczenia Wynagrodzenie postojowe Wynagrodzenia nauczycieli w związku z epidemią Tarcza…

Styczeń – Luty 2020

Stosunek pracy Dyskryminacja w rozdziale świadczeń z zfśs – cz. 2 Wypowiedzenie zmieniające – cz. 2 Nieposzlakowana opinia urzędnika Delegowanie za granicę a podróż służbowa Gdy zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna Czas pracy Prawidłowe uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym – cz. 1 Zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych Uprawnienia związków zawodowych w organizacji czasu…

Listopad – Grudzień 2019

Stosunek pracy Przetwarzanie danych osobowych w zfśs Ocena wyników pracy pracownika Zasady reprezentacji związkowej – art. 30 ust. 6 uzz Wypowiedzenie zmieniające art. 42 § 2 kp Osoby uprawnione do korzystania z zfśs – cz. 1 Czas pracy Potwierdzanie obecności w pracy Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej Rekompensowanie pracy nadliczbowej wg ustawy samorządowej Wynagrodzenia i świadczenia…