Transparentność płac

Komisja Europejska chce wprowadzenia obowiązkowej jawności wynagrodzeń, co ma wpłynąć na sprawiedliwą siatkę płac w firmach – jedna praca, to samo wynagrodzenie oraz usunięcie nierówności w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. Eksperci zauważają, że dziś do rzadkości należy podawanie przez pracodawcę widełek płacowych w ogłoszeniu. Pomysł zakłada, że każdy pracownik firmy ma prawo wiedzieć, ile…

Wolność słowa urzędnika państwowego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych monitoruje sprawę zwolnienia pracownika jednego z ministerstw za wpisy na prywatnym koncie na Facebooku. Sąd Rejonowy w Warszawie 6 maja 2021 r. wydał nieprawomocny, ale korzystny dla pracownika wyrok w tej sprawie. Ministerstwo na początku 2021 r. rozwiązało stosunek pracy bez wypowiedzenia ze swoim wieloletnim pracownikiem.…

BHP pracy zdalnej

Perspektywa trwałego wdrożenia pracy zdalnej do kodeksu pracy staje się coraz bardziej realna. Przedstawiony projekt zmiany regulacji kodeksowej zakłada wprowadzenie pracy zdalnej w miejsce telepracy. W praktyce oznacza to możliwość przeniesienia miejsca pracy z biura czy urzędu do domu. Zmiana taka będzie istotna z perspektywy stworzenia odpowiedniego środowiska pracy dla osoby wykonującej pracę. Zasadniczą zmianą…

Maj-Czerwiec 2021

Stosunek pracy Kontrowersje wokół wprowadzenia pracy zdalnej do kp Ustalanie stosunku pracy Skutki i znaczenie nowelizacji uzz Służbowa poczta elektroniczna i zagrożenia z nią związane Najważniejsze zasady doręczeń elektronicznych Czas pracy Zwolnienie od pracy na czas szczepienia Prawidłowość tworzenia harmonogramów czasu pracy Wynagrodzenia i świadczenia Świadczenia po śmierci pracownika Obniżenie wynagrodzenia za złą jakość pracy…

Szczepienia w firmach

W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Część firm deklaruje chęć zorganizowania szczepień w zakładach pracy i zamierza zgłosić się po szczepionki. Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyspieszy szczepienia. Należy się jednak do nich odpowiednio przygotować. Tylko ci, którzy spełnią wymogi, będą mogli przystąpić do…

Dłuższy urlop

Rokrocznie powraca dyskusja na temat nowego kodeksu pracy, potrzeby jego uchwalenia, koncepcji zmian, nowych rozwiązań itd. I rokrocznie nowego kodeksu pracy nie ma, ale pojawiają się nowe, pojedyncze zmiany w prawie pracy. Obecnie taką proponowaną zmianą jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 31 dni roboczych. Niewątpliwie propozycja taka przypadnie do gustu pracownikom, ale pracodawcy…

Hiszpanie testują 4-dniowy tydzień pracy

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że jego administracja przeznaczy 50 milionów euro z funduszy publicznych na sfinansowanie 3-letniego ogólnokrajowego programu badającego skutki wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy dla gospodarki. Jeszcze przed pandemią COVID-19 w Hiszpanii nawoływano do skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu. Z pomysłem wystąpiła mała, lewicowa partia polityczna o nazwie Mas Pais.…

Marzec-Kwiecień 2021

Stosunek pracy Zdalne kontrole PIP Limity umów na czas określony a COVID-19 Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego a COVID-19 Obowiązki pracodawcy w zakresie obsługi funkcjonowania PKZP Podpis mechanicznie odtworzony w systemach EZD Czas pracy Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy Kiedy pracownik może być offline Obrona związku zawodowego w sprawach indywidualnych Wynagrodzenia i świadczenia…