Szczepienia w firmach

W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Część firm deklaruje chęć zorganizowania szczepień w zakładach pracy i zamierza zgłosić się po szczepionki. Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyspieszy szczepienia. Należy się jednak do nich odpowiednio przygotować. Tylko ci, którzy spełnią wymogi, będą mogli przystąpić do…

Dłuższy urlop

Rokrocznie powraca dyskusja na temat nowego kodeksu pracy, potrzeby jego uchwalenia, koncepcji zmian, nowych rozwiązań itd. I rokrocznie nowego kodeksu pracy nie ma, ale pojawiają się nowe, pojedyncze zmiany w prawie pracy. Obecnie taką proponowaną zmianą jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 31 dni roboczych. Niewątpliwie propozycja taka przypadnie do gustu pracownikom, ale pracodawcy…

Hiszpanie testują 4-dniowy tydzień pracy

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że jego administracja przeznaczy 50 milionów euro z funduszy publicznych na sfinansowanie 3-letniego ogólnokrajowego programu badającego skutki wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy dla gospodarki. Jeszcze przed pandemią COVID-19 w Hiszpanii nawoływano do skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu. Z pomysłem wystąpiła mała, lewicowa partia polityczna o nazwie Mas Pais.…

Marzec-Kwiecień 2021

Stosunek pracy Zdalne kontrole PIP Limity umów na czas określony a COVID-19 Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego a COVID-19 Obowiązki pracodawcy w zakresie obsługi funkcjonowania PKZP Podpis mechanicznie odtworzony w systemach EZD Czas pracy Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy Kiedy pracownik może być offline Obrona związku zawodowego w sprawach indywidualnych Wynagrodzenia i świadczenia…

Prawo do bycia offline

Parlament Europejski chce wprowadzić dyrektywę, która będzie chroniła pracowników zdalnych przed koniecznością bycia do dyspozycji szefa po godzinach pracy. Zmiany gwarantowałyby pracownikom prawo do bycia offline. Projekt dyrektywy, przedłożony Komisji Europejskiej, zakłada, że pracownik zdalny, którego dzień pracy dobiegł końca, będzie mógł wyłączyć służbowy komputer i telefon, niezależnie od tego, czy przełożony w dalszym ciągu…

Styczeń-Luty 2021

Stosunek pracy Licencje na oprogramowanie przy pracy zdalnej Wybór jako podstawa zatrudnienia pracownika Zatrudnianie cudzoziemców w administracji publicznej Czas pracy Termin wydania świadectwa pracy Wykorzystywanie urlopów zaległych w trakcie pandemii Dodatkowy urlop urzędników służby cywilnej Wynagrodzenia i świadczenia Potrącenia z wynagrodzeń na poczet kary ograniczenia wolności Dokumentacja płacowa w jednostkach sfery budżetowej Fundusz nagród i…

COVID-19 a żywotność pracownika

Pandemia koronawirusa wywołała już wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Niewątpliwie wywoła kolejne. Jest to wydarzenie bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach, porównywane z tzw. grypą hiszpanką. Niewątpliwym skutkiem są zmiany chorobowe u osób, które były chore na koronawirusa, zarówno objawowo, jak i bezobjawowo. Każda z tych osób odnotowuje, jak wynika z enuncjacji prasowych pochodzących…

Szerokie bezpieczeństwo pracy

Sąd Okręgowy w Olsztynie w prawomocnym wyroku z 29 stycznia 2021 r. uznał, że zatajenie informacji o podróży zagranicznej w okresie pandemii może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego z pracy. Rozstrzygnięcie dotyczyło sprawy pracownika, który był zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie w początkowym okresie pandemii, przedsiębiorca zobowiązał pracowników do informowania swoich kierowników o przypadkach wyjazdów zagranicznych.…