Niższe bezrobocie we wrześniu 2021 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2021 r. według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyniosła 5,6%. To mniej niż miesiąc wcześ­niej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Począwszy od marca 2021 r., poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce systematycznie spadał. W końcu września 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych…

Kontrole zwolnień lekarskich

Znowelizowana ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. i wbrew powszechnej opinii nie daje ZUS możliwości kontrolowania osób na zwolnieniach lekarskich. Pracownicy ZUS nie będą mogli ani dzwonić i odwiedzać sąsiadów osób przebywających na L4, ani prosić o dane na ich…

Stare, nowe kasy

Wejście w życie nowej ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych stanowi kompleksową regulację aktem rangi ustawowej szczególnej instytucji wewnątrzzakładowej. Kasy pełnią rolę wzajemnego wsparcia realizowanego przez pracowników, ale i inne osoby zatrudnione w zakładzie pracy. Kasy posiadają długoletnią tradycję funkcjonowania w wielu zakładach pracy, głównie tych o tradycjach państwowego założyciela. Pełnią funkcję zarówno pożyczkową, jak i pomocową…

Wrzesień-Październik 2021

Stosunek pracy Sygnaliści w prawie pracy Mianowanie i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy Kontekst wypalenia zawodowego w przepisach kp Czas pracy Dokumentacja związana z urlopem wypoczynkowym Pragmatyki pracownicze a konieczność stosowania kp Dodatkowy urlop – dodatkowe uprawnienie dla wybranych grup zawodowych Wynagrodzenia i świadczenia Dokumentacja płacowa w jednostkach sfery budżetowej Ryczałty za pracę nadliczbową…

Wybrano nowe władze IALI

Zgromadzenie Generalne, którego posiedzenie odbyło się w trybie online 15 lipca 2021 r., wybrało na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI – International Association of Labour Inspection) – Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i…

Aktualne miejsce pobytu na L4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli będziemy korzystać ze zwolnienia lekarskiego, należy podać lekarzowi wystawiającemu e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie) taki adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. W przypadku zmiany miejsca pobytu powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS. Zwraca się również uwagę, że w trakcie urlopu nad morzem lub…

Lipiec-Sierpień 2021

Stosunek pracy Reprezentacja pracodawcy przez kierowników w zakresie prawa pracy Przeciwdziałanie skutkom stresu pocovidowego w miejscu pracy Powierzanie zadań niewymienionych w zakresie obowiązków Kiedy pracownik idzie do wojska Czas pracy Kodeks pracy a pragmatyki pracownicze – regulacja czasu pracy Rozliczanie czasu pracy zgodnie z usg i utd Zasady udzielania urlopów rodzicielskich Wynagrodzenia i świadczenia Wynagrodzenie…

(Nie)dola kierownika

Zarządzanie zakładem pracy w ujęciu prawa pracy wymaga pogodzenia sprzecznych interesów. Z jednej strony celem jest realizacja zadań powierzonych pracodawcy, z drugiej strony konieczne jest przestrzeganie norm ochronnych prawa pracy. Nie jest to łatwe zadanie. Tym większa jest wartość dodana związana z odpowiednim poziomem średniego szczebla zarządzającego. Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni zapewnić realizację zadań powierzonych…