Jak przygotować się do wdrożenia PPK?

Doświadczenia PKO TFI z I etapu wdrażania PPK – rozmowa z Łukaszem Kwietniem, Wiceprezesem Zarządu PKO TFI, i z Andrzejem Piestrzeniewiczem, Dyrektorem ds. Sprzedaży w PKO TFI. Najpóźniej do 26 marca 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek podpisać umowę o zarządzanie z instytucją zarządzającą PPK. Jakie są Państwa doświadczenia z I etapu i…

Wrzesień – Październik 2020

Stosunek pracy Rola partnerów społecznych w procesie wyboru PPK Kryteria wyboru PPK Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie PPK Kryteria doboru pracowników do zwolnienia Czas pracy Elastyczność w procesie organizacji czasu pracy Monitoring w zakładzie pracy a ewidencja czasu pracy pracowników Pracodawca jako organizator czasu pracy Urlopy dodatkowe określonych grup pracowniczych Wynagrodzenia i świadczenia Podstawa obliczenia…

Zasiłek chorobowy na kwarantannie

Osoba, która jest na kwarantannie lub przebywa w izolacji, ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do wypłacenia tych świadczeń jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego, którą można dostarczyć pracodawcy lub ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za…

BHP przy pracy zdalnej

Praca zdalna wymaga przemodelowania podejścia do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawową regułą prawa pracy jest obowiązek zapewnienia warunków bezpiecznej i higienicznej pracy pracownikowi, który został nałożony na pracodawcę. W sytuacji pracy zdalnej pozycja pracownika w procesie zapewnienia odpowiednich warunków pracy wzrasta w sposób zdecydowany, głównie ze względu na fakt, że praca taka jest…

Odzież i obuwie robocze

Z obowiązujących przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca może mieć decydujący wpływ na to, w jakiego typu ubiorze świadczą pracę jego pracownicy. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w tej mierze, bowiem podstawą do oceny prawidłowości stroju pracownika jest charakter jego pracy.