Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Maj – Czerwiec 2018

Czasowe powierzanie pracownikowi innych obowiązków

Czy pracodawca w ogóle może powierzyć pracownikowi czasowo inną pracę (obowiązki)? Szczegółowo odpowiemy na to pytanie, posiłkując się przykładami oraz orzeczeniami.

więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę wg nowego kp

W marcu 2018 r. światło dzienne ujrzał projekt nowego kp autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (dalej: projekt kp). Efekt 18 miesięcy pracy Komisji spotkał się raczej z chłodnym przyjęciem w mediach1. Czy wejście w życie projektowanych koncepcji będzie zatem oznaczać zmiany na gorsze? Niekoniecznie.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Maj – Czerwiec 2018

Nieopodatkowane świadczenia pracownicze

Oprócz pieniężnego wynagrodzenia za pracę pracodawca może przekazać pracownikowi również wiele innych świadczeń. Wszelkie tego rodzaju wypłaty lub rzeczy otrzymane w związku ze stosunkiem pracy stanowią przychód osoby zatrudnionej. W wielu przypadkach jednak nie trzeba płacić od nich podatku.

więcej »

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Przepisy dostępnych aktów prawnych nie regulują wprost zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Niejasność przepisów sprawia, że w powyższej kwestii pojawiają się różne interpretacje. W rozwiązaniu tego problemu możemy się posiłkować przepisami KN.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Maj – Czerwiec 2018

Zmienne składniki w wynagrodzeniu urlopowym

Pracownikom korzystającym z urlopów wypoczynkowych należy się zapłata prawidłowo wyliczonego wynagrodzenia za ten okres. Zasady naliczania tego świadczenia zostały określone w przepisach prawa stosunkowo dawno temu, ale nadal mogą występować problemy, zwłaszcza w zakresie przeliczania zmiennych składników wynagrodzenia.

więcej »