Wracają kontrole PIP

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze będą prowadzone przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one w szczególności…

Wyższy dodatek solidarnościowy

W czwartek 18 czerwca 2020 r. Senat przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym. Wprowadził do niej kilka poprawek. Kwota dodatku będzie wyższa. Ma wynieść 1500 złotych. Dodatek będzie wypłacany przez 3 miesiące. Wyższy będzie również zasiłek dla bezrobotnych. Ustawą zajmie się teraz Sejm. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020…

Pandemia a uprawnienia pracownicze

Przeciwdziałanie skutkom wirusa COVID-19 realizowane jest na bardzo szerokim polu. Dziedzina podjętych rozwiązań objęła również prawo pracy. Jednym ze sposobów jest ograniczanie uprawnień pracowniczych, wyrażające się m.in. w obniżaniu wymiaru czasu pracy, obniżaniu wynagrodzeń, możliwych redukcjach zatrudnienia zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Przedsiębrane są rozwiązania ograniczające nawet treści indywidualnych umów o pracę, a…

Ułatwienia dla osób poszukujących pracy

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy to szereg ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy, które weszły w życie 15 kwietnia 2020 r., przewidują także szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii koronawirusa. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano m.in. z możliwości sporządzania kserokopii oraz skanowania dowodu osobistego, a także z konieczności składania oświadczenia o braku…

Prawo pracy w dobie epidemii

Jedną z funkcji prawa pracy, określaną mianem podstawowej, jest funkcja ochronna. Wyraża się ona w wielu obszarach, np. rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, wynagradzania, urlopów wypoczynkowych. Rozwiązania wprowadzane przez ustawy antykryzysowe przewidują wiele szczególnych rozwiązań prawnych, które ograniczają konstrukcje prawne o charakterze ochronnym, przewidziane w przepisach prawa pracy o charakterze powszechnym. Wprowadzane rozwiązania ograniczają uprawnienia…

Podwyżki dla pracowników sądów

Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sądów w wysokości 450 zł nastąpi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych działających w sądach. Rozdysponowanie obecnej transzy środków na podwyżkę o kolejne 450 zł oznacza, że w ciągu zaledwie jednego roku (od…

Monitoring pracodawcy czy pracownika?

Uprawnienie pracodawcy do kontrolowania przebiegu pracy pracownika nie powinno budzić wątpliwości. Już z samej istoty podporządkowania, która jest cechą charakterystyczną stosunku pracy, wynika prawo do kontroli jakości wykonywania pracy przez pracownika i dokonywania ewentualnych korekt. W praktyce pracodawców coraz częściej stosuje się rozwiązania monitorujące pracowników, i to w różny sposób. Stosunkowo długo brakowało wyraźnej regulacji…