Zfśs w dobie epidemii koronawirusa

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dysponują pracodawcy. Zasady ich przyznawania, rozdysponowania oraz zarządzania zostały opisane w przepisach ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jakie zmiany wprowadziły do niej przepisy tarczy antykryzysowej 4.0?

Lipiec – Sierpień 2020

Stosunek pracy Koronawirus jako zagrożenie w miejscu pracy Praca zdalna według tarczy 4.0 Rola związków zawodowych w zakresie porozumień Rodzaj pracy a zakres przedmiotowy poleceń Uprawnienia uczestnika PPK Czas pracy Rozkład czasu pracy Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych według tarczy 4.0 Czas pracy w jst w dobie COVID-1 Służba cywilna a przepisy tarczy Czynności przygotowawcze i…

Maj – Czerwiec 2020

Stosunek pracy Wypowiedzenie stosunku pracy podczas COVID-19 Porozumienia zbiorowe Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy w dobie pandemii Oszczędności kosztów osobowych w administracji publicznej Czas pracy Praca zmianowa jako forma organizacji czasu pracy Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej Wynagrodzenia i świadczenia Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w okresie epidemii Koronawirus a wynagrodzenia Wyłonienie instytucji…

Wracają kontrole PIP

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze będą prowadzone przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one w szczególności…

Wyższy dodatek solidarnościowy

W czwartek 18 czerwca 2020 r. Senat przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym. Wprowadził do niej kilka poprawek. Kwota dodatku będzie wyższa. Ma wynieść 1500 złotych. Dodatek będzie wypłacany przez 3 miesiące. Wyższy będzie również zasiłek dla bezrobotnych. Ustawą zajmie się teraz Sejm. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020…

Pandemia a uprawnienia pracownicze

Przeciwdziałanie skutkom wirusa COVID-19 realizowane jest na bardzo szerokim polu. Dziedzina podjętych rozwiązań objęła również prawo pracy. Jednym ze sposobów jest ograniczanie uprawnień pracowniczych, wyrażające się m.in. w obniżaniu wymiaru czasu pracy, obniżaniu wynagrodzeń, możliwych redukcjach zatrudnienia zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Przedsiębrane są rozwiązania ograniczające nawet treści indywidualnych umów o pracę, a…

Marzec – Kwiecień 2020

Stosunek pracy Wprowadzenie pracy zdalnej Praca zdalna a inne formy pracy poza siedzibą pracodawcy Badania lekarskie i szkolenia BHP Zwolnienia grupowe Czas pracy Praca zdalna w czasie pandemii Rozliczenie czasu pracy Zaległy urlop zamiast przestoju z powodu COVID-19 Nieobecność w pracy spowodowana kwarantanną Wynagrodzenia i świadczenia Wynagrodzenie postojowe Wynagrodzenia nauczycieli w związku z epidemią Tarcza…

Ułatwienia dla osób poszukujących pracy

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy to szereg ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy, które weszły w życie 15 kwietnia 2020 r., przewidują także szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii koronawirusa. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano m.in. z możliwości sporządzania kserokopii oraz skanowania dowodu osobistego, a także z konieczności składania oświadczenia o braku…