Zatrudnianie cudzoziemców na nowo

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, którego głównym celem jest zmniejszenie barier administracyjnych i formalności dotyczących zatrudniania obcokrajowców, a także przeciwdziałanie zaniżaniu standardów na rynku pracy. W projekcie przewidziano także m.in. wymóg zatrudnienia cudzoziemca na nie mniej niż np. jedną czwartą etatu, jedynie roczne zezwolenia na pracę dla obcokrajowców na…

Wzrost kilometrówki

Na początku października br. opublikowano projekt rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczący wzrostu urzędowej stawki za 1 km przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka). Zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego w Dzienniku Ustaw. Firmy odliczą więcej z tytułu rekompensowania pracownikom wydatków za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. A podwładni będą…

Prewencyjna trzeźwość

Prace legislacyjne prowadzone nad usankcjonowaniem możliwości badania trzeźwości pracowników w nowy sposób są bardzo interesujące pod wieloma względami. Nowością jest ich prewencyjny charakter, który nada zupełnie nowy kierunek całej ustawie. Projekt ustawy zakłada bowiem możliwość badania pracownika w zakresie trzeźwości, ale i narkotyków, w sposób prewencyjny, uprzedni, bez konieczności formułowania podejrzenia o stanie nietrzeźwości. Rozwiązanie…

Wrzesień-Październik 2022

Stosunek pracy Monitoring pracownika a ochrona danych osobowych Nabory przyszłości – aplikacja eRekrutacja Rekrutacja w służbie Rzeczypospolitej Organizacja pracy w urzędzie w obliczu stanów nadzwyczajnych Czas pracy Założenia reformy prawa pracy – implementacja unijnych dyrektyw Wykorzystywanie urlopów zaległych Czas pracy w wybranym orzecznictwie SN Wynagrodzenia i świadczenia Badanie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do świadczeń z…

Kontrole BHP na małych budowach

Państwowy Inspektorat Pracy w ramach realizowanej od początku 2022 r. 3-letniej Strategii kontroli i prewencji w budownictwie przeprowadził w czerwcu br. zintensyfikowane czynności kontrolne na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie). Przeprowadzono 1082 kontrole robót budowlanych, którymi objęto 1059 przedsiębiorców. Skontrolowano 893 place budowy lub miejsca wykonywania robót budowlanych.…

Wypalenie zawodowe wśród młodych pracowników

W Światowym Dniu Pracoholika, czyli 12 sierpnia, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poinformowała, że aż 75% Polaków odczuwa wzrost stresu w życiu codziennym, a 74% pogorszenie zdrowia psychicznego. Pracownicy w Polsce plasują się także w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. W ubiegłym roku polski pracownik spędził w pracy średnio…

Elastyczność zatrudnienia

Okres pandemii doskonale zilustrował możliwość uelastycznienia procesu świadczenia pracy dzięki wprowadzeniu pracy zdalnej. Rozwiązania zastosowane w związku z epidemią i stanem zagrożenia epidemicznego unaoczniły możliwość zmian w organizacji pracy, jakie wcześniej wydawały się niemożliwe do wdrożenia. Zjawisko telepracy, mimo wprowadzenia odpowiednich przepisów do kodeksu pracy, nie zostało rozpowszechnione, a nawet sformułowanie o jej marginalności jest…

Strajk a akcja protestacyjna

Żyjemy w trudnych czasach. Pandemia, wojna w sąsiednim kraju, trudna sytuacja gospodarcza spowodowały wzrost inflacji. Ta ostatnia bezpośrednio wpływa na realne obniżenie wartości otrzymywanych wynagrodzeń, a w konsekwencji poziomu życia. To w rezultacie sprawia, że narasta frustracja i niezadowolenie wśród pracowników, co również dotyka osób zatrudnionych w urzędach.

Lipiec-Sierpień 2022

Stosunek pracy Zasady współżycia społecznego w praktyce zakładu pracy Strajk a akcja protestacyjna Kontrola pracowników w projektowanej nowelizacji kp Urlop wypoczynkowy pracownika po długotrwałym zwolnieniu chorobowym Czas pracy Prawo do urlopu pracownika młodocianego SMS-y, e-maile i telefony od pracodawcy poza godzinami pracy Praca nadliczbowa w administracji publicznej Wynagrodzenia i świadczenia Dodatki za pracę w porze…