Pomoc dla przedsiębiorców

Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek (20 grudnia) rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o…

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wzrośnie do 3010 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 210 zł brutto, czyli o 7,50%. Problem tylko w tym, że inflacja na przełomie roku sięgnie zapewne ok. 8%. Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Zarabiający najniższą krajową nie zapłacą więc podatku dochodowego. Zmiany wprowadzone przez…

Ład, ale jaki

Prawo pracy, jak wiele innych dziedzin, w 2022 r. czekają istotne zmiany. Polski Ład dokona szeregu zmian podatkowych i ubezpieczeniowych w odniesieniu do wynagrodzeń należnych pracownikom. Spowoduje to różne skutki, niekiedy korzystne dla pracowników, a niekiedy niekorzystne. Wydaje się jednak, że na tej kanwie należy poczynić inną uwagę. Zarówno polskie prawo pracy, jak i ubezpieczeń…

Listopad-Grudzień 2021

Stosunek pracy Dane osobowe w związku z przyznawaniem świadczeń socjalnych Polityka płacowa w administracji publicznej Legalne zatrudnienie cudzoziemca spoza UE Czas pracy Czas pracy zdalnej Nabycie prawa do urlopu oraz wymiar urlopu wypoczynkowego Narzędzia do organizowania pracy Wynagrodzenia i świadczenia Dodatki do wynagrodzenia Ekwiwalenty wypłacane pracownikom w działalności kulturalnej Wynagrodzenia w służbie zdrowia Ubezpieczenia społeczne…