Ryzyko zawodowe pracy zdalnej

Praca zdalna została na stałe wprowadzona do polskiego systemu prawa pracy i nie jest już incydentalnym wydarzeniem związanym z COVID-19. Niewątpliwie stanowi zmianę organizacyjną w stosunku pracy zarówno definicyjnie, jak i na płaszczyźnie prawnej, przenoszącej możliwość świadczenia pracy z zakładu pracy, biura, urzędu do miejsca położonego poza nimi, np. do miejsca zamieszkania. Pojawiają się wobec…

Styczeń-Marzec 2023

Stosunek pracy Elastyczna organizacja pracy w kontekście pracy zdalnej Projekt ustawy o ochronie sygnalistów Badanie trzeźwości pracowników – aspekty wewnątrzzakładowe Zmiany w nawiązywaniu umów na okres próbny Nowe zasady rozwiązywania umowy na czas określony Czas pracy Projektowane zmiany w zakresie urlopu opiekuńczego Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej Zmiany w urlopach i zwolnieniach z…

Konsultacja ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnienia pracownika w trybie art. 38 kp

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest korzystna dla pracownika i pracodawcy z wielu powodów, daje obu stronom m.in. poczucie bezpieczeństwa i stabilnego zatrudnienia. Bywają jednak sytuacje, w których dochodzi do zwolnienia pracownika, a przy takiej formie umowy nie jest to takie proste, ponieważ na pracodawcy spoczywa obowiązek konsultacji tego zwolnienia ze związkiem zawodowym.

Emerytury w Polsce

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat po przepracowaniu 61 lat na umowie o pracę, to 26 tys. 868 zł. Kobieta zgromadziła kapitał emerytalny w wysokości 1,8 mln zł. Mężczyzna z najwyższą emeryturą w Polsce pobiera 37,8 tys. zł świadczenia…

Praca zdalna już po poprawkach

W czwartek 15 grudnia 2022 r. Senat przyjął z poprawkami nowelizację kodeksu pracy, która na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Poprawki zakładają m.in. zwiększenie z 24 do 30 liczbę dni w roku kalendarzowym, w których będzie mogła być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Senat poparł też wniosek o wprowadzeniu 3-miesięcznej, a nie jak…

Przesłanki kontroli pracownika

Planowane zmiany umożliwiające wprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu niosą za sobą istotne wyzwania dla prawa pracy. Warto zwrócić uwagę na jedną z nich, bodaj najbardziej kluczową, acz niedocenianą. Przeprowadzanie badań, według założeń projektu, będzie następowało zgodnie z procedurą, którą powinien określić pracodawca w aktach prawa wewnątrzzakładowego, takich…

Listopad-Grudzień 2022

Stosunek pracy Projekt ustawy o systemie umów Zmiana warunków zatrudnienia Konsultacja ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnienia pracownika w trybie art. 38 kp Obrona Ojczyzny – wybrane problemy dla pracodawcy Czas pracy Zakłócenia w organizacji procesu pracy Zmiany terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenia i świadczenia Dostęp do wynagrodzeń przedstawicieli…

Zatrudnianie cudzoziemców na nowo

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, którego głównym celem jest zmniejszenie barier administracyjnych i formalności dotyczących zatrudniania obcokrajowców, a także przeciwdziałanie zaniżaniu standardów na rynku pracy. W projekcie przewidziano także m.in. wymóg zatrudnienia cudzoziemca na nie mniej niż np. jedną czwartą etatu, jedynie roczne zezwolenia na pracę dla obcokrajowców na…