Październik-Grudzień 2023

Stosunek pracy Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce a wymogi formalne Właściwe definiowanie mobbingu Przetwarzanie danych o lokalizacji pracownika Czynności doraźne – prawa i obowiązki pracodawcy wobec związku zawodowego Zmiany w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników Wnioski elektroniczne związane z zatrudnieniem Wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych w urzędzie Progi trzeźwości a przetwarzanie danych…

Dofinansowanie do szkieł kontaktowych

W piątek 17 listopada 2023 r., 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU z 2023 r., poz. 2367). Rozporządzenie wprowadziło dwie ważne zmiany. Pierwsza z…

Rozwój pracy zdalnej

Nadchodzący rok będzie okresem dalszego wprowadzania w życie przepisów nowelizacji, które zostały uchwalone w 2023 r. Jednym z takich zagadnień było wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do przepisów prawa pracy. Wprowadzenie zmian, które miały dość znaczący wpływ na elementy konstrukcyjne prawa pracy, będzie wywoływało skutki w sposób długofalowy. Będą one obserwowane i analizowane, niewątpliwie mogą…

Wezwania dla pracodawców o zawarcie umów

Od 14 listopada br. pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), będą otrzymywać wezwania do zawarcia tej umowy poprzez profil PUE ZUS. Wezwania otrzyma około 150 tys. podmiotów. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) porównuje otrzymane z ZUS dane o podmiotach, które zadeklarowały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione,…

Powrót do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli

Prezydent podpisał nowelę Karty Nauczyciela, zakładającą, że nauczyciele, którzy mają odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Zgodnie z tym rozwiązaniem nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełnią…

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

W opublikowanym 18 sierpnia 2023 r. projekcie rozporządzenia Rady Ministrów podtrzymano wcześniejszą propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Założono, że od stycznia 2024 r. najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, ma wynieść: od stycznia – 27,70…

Zdalny wypadek

Ostateczne przyjęcie koncepcji pracy zdalnej w polskim systemie prawa pracy oznacza daleko idące przewartościowanie zagadnień związanych z organizacją pracy, a w szczególności bezpieczeństwem i higieną pracy. Zagadnieniem stosunkowo istotnym z perspektywy pracodawcy i pracownika jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zasadnicze znaczenie ma kwestia dokonywania oględzin miejsca wypadku. Regułą jest dokonywanie takich czynności,…

Lipiec-Wrzesień 2023

Stosunek pracy Zatrudnianie cudzoziemców zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Wynagrodzenie prowizyjne pracownika samorządowego Nowelizacja kpc – wzmocnienie ochrony procesowej pracownika Czas pracy w ITD oraz IOŚ po nowemu Czas pracy Zadaniowa praca w służbie cywilnej Okresy rozliczeniowe w służbie cywilnej Urlop okolicznościowy w praktyce Nowelizacja urlopów rodzicielskich Wynagrodzenia i świadczenia Problemy z wynagrodzeniami urlopowymi Ekwiwalent i…